20G Sozietateen gaineko zerga. Kontabilitate agiria

Hemen azaltzen diren datuak 2011. urteko Sozietateen gaineko Zergaren aitorpenari buruzkoak dira. Aitorpen hori 2012. urtean aurkeztu behar da.

Nork aurkeztu behar du?

Sozietateen gaineko Zergaren eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren subjektu pasibo edo zergadunek Nafarroako araudiaren mende egonik eragiketa bolumenaren arabera tributatzen badute eta autolikidazioa lurralde honetan aurkeztera behartuta badaude, beren zerga helbideko administrazioak onartutako 200 eredua ez ezik, 20G eredua ere aurkeztu beharko dute Gipuzkoako Foru Aldundian.

Nork ez du aurkeztu behar?

Gipuzkoako araudiaren mende daudenak nahiz Araba, Bizkaia edo Estatuko araudiaren mende daudenak eta eragiketa bolumenaren arabera tributatu eta autolikidazioa lurralde honetan (Gipuzkoan) aurkeztera behartuta daudenak, ez dute 20G eredurik aurkeztu behar, kasu hauetan, dagokien 200 eredua telematikoki aurkeztera behartuta daudelako.

Aurkezteko modalitatea

  • Paperean: 20G inprimakia betez eta aurkeztuz.

Aurkezteko epea

  • Aitorpena 25 egun naturaleko epean aurkeztuko da, zergaldia amaitu ondorengo sei hilabeteetatik aurrera.
  • Zergaldia 2011ko abenduaren 31n amaitzen bada, aitorpena aurkezteko epea 2012ko uztailaren 1tik 2012ko uztailaren 25ra (barne) arte luzatuko da.

Inprimakiak

PDF artxibo hau, inprimatuta, nahikoa da aitorpena aurkezteko. Eredu hau ezin da estankoetan eskuratu.

  • 20G Eredua Nafarroako zerga administrazioak onartutako 200 ereduari erantsita aurkezteko.

Araudia

442/2012 Foru Agindua (PDF)