Zer aitortzen da?

Aldizkakoa ez den aitorpen-likidazioan (309 eredua), ondoko eragiketak bil daitezke:

  1. Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzaren erregimen berezian ari diren subjektu pasiboek, baliokidetasun errekarguaren erregimen berezira bildutako subjektu pasiboek eta kenkari eskubiderik ematen ez duten eragiketak bakarrik egiten dituzten subjektu pasiboek egindako ondasunen batasun barruko eskurapenak.
  2. Enpresari edo profesional izaera ez duten pertsona edo erakundeek egindako garraiobide berrien batasun barruko eskurapenak.
  3. Zergaren aplikazioko lurraldean egoiliar ez diren pertsonek edo entitateek emandako zerbitzuak, subjektu pasiboak lurralde horretan inbertitu behar duenean, baldin eta hartzaileak badira nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzaren erregimen berezian ari diren subjektu pasiboak, baliokidetasun errekarguaren erregimen berezira bildutako subjektu pasiboak eta kenkari eskubiderik ematen ez duten eragiketak bakarrik egiten dituzten subjektu pasiboak.  
  4. Baita kenkarirako eskubiderik ematen ez duten eragiketak bakar-bakarrik egiten dituzten enpresari eta profesionalen inbertsioko urre eskurapenak ere, subjektu pasiboak inbertitzeko xedea badute.
    Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzaren erregimen berezian ari diren subjektu pasiboek egindako inbertsioko ondasun higiezinen salmentak, salmenta horiek BEZari lotuta eta salbuetsi gabe daudenean, eta baliokidetasun erregimen berezira bildutako subjektu pasiboek egindako salmentak eragiketa inmobiliarioetarako aurreikusitako salbuespenari uko egin diotenean.
  5. BEZaren 102/1992 Foru Dekretuaren Laugarren Xedapen Gehigarrian (PDF) aipatutako derrigorrez betearazteko administrazio eta epaile prozeduren barruan egindako ondasun salmenta eta zerbitzu prestazioak.
  6. Beste kasu batzuk