Erregistratu gabeko operadoreak

Zerga Berezien ondorioetarako, erregistratu gabeko operadoretzat hartzen dira, Batasuneko beste estatu batetik Fabrikazio Zerga Bereziei lotutako produktuen igorpen jakin bat suspentsio erregimenean jasotzeko aldi baterako baimenduta dauden pertsonak, arauz jasotako baldintzak eta beharkizunak betez.