810 Telekomunikazioetako operadoreen udal zergen hiruhileko aitorpen-likidazioa

Nork aurkeztu behar du?

Telekomunikazioetako sare publikoak instalatzeko banakako lizentzien titular diren eta telekomunikazioetako operadoreen udal zergen erregimen bereziari (PDF) lotuta dauden telekomunikazioetako operadoreek.

Zer aitortzen da?

Telekomunikazioetako operadoreek, udal mailako tributu eta prezio publiko guztien ordez (Ondasun Higiezinen gaineko Zerga izan ezik) ordaindu beharko duten konpentsazioaren bidezko konturako aitorpen-likidazioa.

Aurkezteko modalitateak

  • Paperean: 810 inprimakia bete eta aurkeztuz.
  • Internet bidez: Inprimakia Gipuzkoataritik transmitituz.

Aurkezteko lekuak

  • Aitorpen positiboak (zergadunak Ogasunari ordaindu behar dionean): Finantza entitate laguntzaileetan.
  • Emaitza 0 dutenak edo konpentsatzekoak (emaitza negatiboa edo zergadunaren aldekoa dutenak, hurrengo ekitaldietako emaitza positiboekin konpentsatu ahal izango direnak): Finantza entitate laguntzaileetan eta Herritarren Arretarako Bulegoak.

Aurkezteko epea

Hiruhilekoa. Aitortzen den hiruhilekoaren azken hilaren barruan (martxoa, ekaina, iraila edo abendua).

Inprimakiak

PDF artxibo hau, inprimatuta, nahikoa da aitorpena aurkezteko.

Araudia

300/2000 Foru Agindua, apirilaren 11ko, telekomunikazioetako operadoreen udal zergen hiruhileko aitorpen-likidazioari buruzko 810 eredua onartzen duena (PDF)