SGP Gasolio profesionalaren erroldan izena emateko eskaera orria

Nork aurkeztu behar du?

1998ko martxoaren 3ko 20/1998 Foru Dekretuak, Gipuzkoako zerga araudia Zerga Bereziei buruzko abenduaren 28ko 38/1992 Legearen xedapenetara egokitzen duenak, 52.bis artikuluan aipatutako kasuetan gasolio profesionalaren itzulketa berezia jasotzea ahalbideratuko duen erroldan agertu nahi dutenek aurkeztu behar dute.

Zer aitortzen da?

Aplikaziozko zerga araudian jasotako datuak aitortzen dira.

Aurkezteko modalitateak

  • Paperean: SGP inprimakia bete eta aurkeztuz
  • Internet-bidez: ZergaBidea plataformatik, SGP inprimakia bete eta bidaliz.

Aurkezteko lekuak

Gipuzkoako kudeaketa bulegoan aurkeztuko da (20018 Donostiako Errotaburu pasealekua, 2).
Kudeaketa bulegotzat hartzen dira fabrikazio zerga berezien kudeaketa arloan eskumena duten unitateak.

Aurkezteko epea

Erroldan agertu nahi duenean aurkeztuko da.

Inprimakiak

PDF artxibo hau, inprimatuta, nahikoa da aitorpena aurkezteko.

Araudia

20/1998 Foru Dekretua, martxoaren 3koa, Gipuzkoako zerga araudia Zerga Bereziei buruzko abenduaren 28ko 38/1992 Legearen xedapenetara egokitzen duena (PDF).

1/2007 Foru Dekretu Araua, urtarrilaren 9koa, Gipuzkoako zerga araudia 10/2006 Errege Dekretu Legearen eta lurralde erkidean onartutako 36/2006 eta 42/2006 Legeetan jasotako xedapenetara egokitzen duena.

35/2007 Foru Agindua, urtarrilaren 22koa, Hidrokarburoen gaineko Zerga zati batean eta Zenbait Hidrokarburoren Txikizkako Salmenten gaineko Zergaren tasa autonomikoaren aplikazioari dagozkion kuotak itzultzeko prozedura ezarri, eta Zerga Bereziei buruzko martxoaren 3ko 20/1998ko 22 Foru Dekretuan izendapen konbinatuko kodeei egiten zaizkien erreferentziak eguneratzen dituena.

Internet bidezko zerbitzu eta tramiteak

Internet bidez alta emateko, beharrezkoa da pasahitz operatiboa edo ziurtagiri digitala edukitzea.