SGP Gasolio profesionalaren erroldan izena emateko eskaera orria

Nork aurkeztu behar du?

Zerga Bereziei buruzko abenduaren 28ko 38/1992 Legearen 52 bis artikuluan aipatzen diren ibilgailuen titularrek, baldin eta beren ibilgailu baimenduetan erregai gisa erabilitako erabilera orokorreko gasolioaren itzulketa jaso nahi badute. 

Zer aitortzen da?

Aplikaziozko zerga araudian jasotako datuak aitortzen dira.

Aurkezteko modalitateak eta lekuak

Aurkezteko epea

Erroldan agertu nahi duenean aurkeztuko da.

Inprimakiak

PDF artxibo honek ez du aurkezteko balio.

Araudia

20/1998 Foru Dekretua, martxoaren 3koa, Gipuzkoako zerga araudia Zerga Bereziei buruzko abenduaren 28ko 38/1992 Legearen xedapenetara egokitzen duena (PDF).

1/2007 Foru Dekretu Araua, urtarrilaren 9koa, Gipuzkoako zerga araudia 10/2006 Errege Dekretu Legearen eta lurralde erkidean onartutako 36/2006 eta 42/2006 Legeetan jasotako xedapenetara egokitzen duena.

154/2023 Foru Agindua, apirilaren 5ekoa, gasolio profesionalaren kontsumoagatik jasandako hidrokarburoen gaineko zerga zati batean itzultzeko prozedura ezartzen duena, eta nekazaritzan eta abeltzaintzan gasolio erosketak direla-eta jasandako hidrokarburoen gaineko zerga itzultzeko prozedura ezartzen duen martxoaren 25eko 274/2010 Foru Agindua aldatzen duena.

Internet bidezko zerbitzu eta tramiteak

Internet bidez alta emateko, beharrezkoa da baimendutako nortasunaren ziurtagiriren bat izatea (BakQ, ziurtagiri digitala…).