Atzealdea

Asteasu

Asteasu


2001eko ponentzia

2001-08-28an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2001-09-10)

PDF
49.7 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
333.7 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
242.4 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
3.2 KB
III.ERANSKINA
AZPIZONA KATASTRALAK
PDF
4.0 KB
IV.ERANSKINA
BALIOAK-ETXEBIZITZA ERABILERA
PDF
3.1 KB
V.ERANSKINA
BALIOAK-MERKATARITZA ERABILERA
PDF
3.6 KB
VI.ERANSKINA
BALIOAK-INDUSTRIA ETA ZERBITZU ERABILERA
PDF
10.0 KB
VII. ERANSKINA
ERAIKUNTZEN TIPIFIKAZIOA, LOKALEN ERAIKUNTZA KOSTUA ETA BALIOGALERA

2005eko Aldaketa

2005-09-13an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2005-09-19)

PDF
67.1 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
332.2 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
400.8 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2007ko Aldaketa

2007-09-4an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2007-09-20)

PDF
11.9 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
344.7 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
399.0 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.