Araudi aplikagarria

Balio katastralen berrikuspenari dagokionez, araudi hau hartzen da kontuan:

  • Uztailaren 5eko 12/1989 Foru Araua, Ondasun Higiezinen gaineko Zergarena: 11.5 artikulua (PDF)
  • Otsailaren 20ko 6/1990 Foru Dekretua, uztailaren 5eko 12/1989 Foru Arauaren bidez onartutako Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren kudeaketaren zenbait alderdi garatzen dituena: 11. artikulua (PDF).