Autolikidazio PROPOSAMENA onartzea Ogasunarekin euskaraz

2019ko proposamenak onartu daitezke.