Autolikidazio PROPOSAMENA ikusi eta onartzea

 Ogasunarekin euskaraz