Eskaerak

Bi modutara aurkeztu daitezke gerorapen edo zatikapen eskaerak:

  • Internet bidez
  • Papera erabiliz

Internet bidez

Telematikoki (internet bidez) aurkeztutako aitorpenen gerorapena edo zatikapena eskatu nahi dutenek erabili behar dute internet bidezko modalitatea.

Gainera, dauzkaten zorrak geroratu edo zatikatzeko eskatu nahi duten guztiek ere erabili dezakete modalitate hau.

Lotura: Gerorapenak eta zatikapenak internet bidez

Papera erabiliz

Bide telematikoz aurkeztu gabeko aitorpenen gerorapena edo zatikapena eskatu nahi dutenek erabili dezakete paperezko modalitatea, baita ere, lehendik dauzkaten zorrak geroratu edo zatikatzeko eskatu nahi dutenek ere.

Garrantzitsua: Telematikoki (internet bidez) aurkeztutako aitorpenetako zorrak geroratu nahi dituztenek ezin dute paperezko modalitatea erabili.

Hau da eskaera eredua: