2012ko atxikipenak

Lanaren etekinak

Kapitalaren  higikorraren etekinak

 • Orokorra: %21
 • Letrak: %0
 • Irudia ustiatzeko eskubidea lagatzeagatik lortzen diren etekinei: %24

Kapital higiezinaren etekinak

Ondasun higiezinen errentamendu eta azpierrentamenduei egin beharreko atxikipena:

 • Urtarrilaren 1etik otsailaren 29ra, %19
 • Martxoren 1etik aurrera, %21
 •  

Ondare irabaziak (inbertsio fondoak eta sariak)

 • Inbertsio fondoak: urtarrilaren 1etik otsailaren 29ra,%19, martxoren 1etik aurrera, %21
 • Sariak: %21

Enpresa jarduerak

Zenbait enpresa jardueretan etekin garbia zenbatespen objektiboaren metodoan kalkulatzen denean, ordaindutako sarrera osoei: %1

Jarduera profesionalak

Urtarrilaren 1etik abuztuaren 31ra:

 • Orokorra: %15
 • Beren jarduera profesionala hasten dutenentzat (hasierako urteko eta hurrengo bietako atxikipena): %7
 • Beste kasu berezi batzuk*: %7

Irailaren 1etik aurrera:

 • Orokorra: %21
 • Beren jarduera profesionala hasten dutenentzat (hasierako urteko eta hurrengo bietako atxikipena): %9
 • Beste kasu berezi batzuk*: %9

*Kasu bereziak:

 • "Tabacalera, Sociedad Anónima"ren ordezkari bermatuak.
 • Udal zergabiltzaileak.
 • Merkataritzako azpiagente edo laguntzaileen zerbitzuak erabiltzen dituzten aseguru agente nahiz aseguru artekariak.
 • Jada desagertuta dagoen eta ekainaren 11ko 904/1985 Errege Dekretuaren indarrez Estatuko Loteria eta Apustuen Organismo Nazionalean sartu zen Kirol Ongintzazko Elkarrekiko Apustuen Patronatutik datozen lurralde ordezkariak.

Nekazaritza, abeltzaintza eta basogintzako jarduerak

Orokorra: %2