560 Elektrizitatearen gaineko zergaren aitorpen-likidazioa

Nork aurkeztu behar du?

Zerga horrek kargatutako eragiketak egiten dituzten zergadunek.

Zer aitortzen da?

NC 2716 kodean sailkatutako argindarraren fabrikazioa eta inportazio eragiketak, hilabete edo hiruhileko natural bakoitzean egindakoak, dagokionaren arabera.

Aurkezteko modalitateak

Aurkezteko lekuak

  • Positiboak eta ordaintzekoak (zergadunak Ogasunari ordaindu behar dionean): Finantza entitate laguntzaileetan.
  • Negatiboak (emaitza 0 denean): Finantza entitate laguntzaileetan eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuan, Zeharkako Zergen Zerbitzuan (Errotaburu Pasealekua 2, 20018 - Donostia).

Aurkezteko epea

  • Hilekoa. BEZaren ondorioz derrigorrez hileko aitorpen-likidazioa aurkeztu behar duten zergadunek, sortzapena gertatu den hilaren ondorengo hileko lehen 25 egun naturalen barruan aurkeztuko dute.
  • Hiruhilekoa. BEZaren ondorioz derrigorrez hiruhileko aitorpen-likidazioa aurkeztu behar duten zergadunek, sortzapena gertatu den hiruhilekoa amaitu ondorengo hilaren lehen 25 egun naturalen barruan aurkeztuko dute.

Administrazioaren alea, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuaren Zeharkako Zergak Kudeatzeko Zerbitzuan (Errotaburu pasealekua 2, 20018 Donostia) ordainketa egiteko ezarritako epearen hurrengo hileko lehen bost egunetan aurkeztuko da.

Inprimakiak

PDF artxibo hau, inprimatuta, nahikoa da aitorpena aurkezteko.

Laguntza programak

Dagokion programa sakatu, berori eskuratzeko.

Araudia

38/1998 Legea, abenduaren 28koa,  Zerga Bereziei buruzkoa  (PDF)
1.165/1995 Errege Dekretua, uztailaren 7koa, Zerga Berezien Erregelamendua onartzen duena (PDF gaztelaniaz)
15/2015 Foru Agindua, urtarrilaren 22koa, "Elektrizitatearen gaineko zerga berezia. Autolikidazioa" (560 eredua)

 

Informazio interesgarria

  • Merkaturatzaileak edo banatzaileak ez diren zergadunek, dagokien likidazio epean ez baldin badituzte ordaintzekoak diren kuotak, ez dute aitorpenik aurkeztu beharko.
  • Elektrizitatearen gaineko Zerga Berezia sortzapenaren momentuan indarrean dauden zerga tasen arabera exijituko da.
  • Zergaren oinarri ezargarria kalkulatzeko, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren oinarri ezargarri gisa kalkulatuko zatekeen zenbateko osoa 1,05113 koefizientearekin biderkatuko da.