60S Aitorpen-likidazioa. Sozietate eragiketak

Nork aurkeztu behar du?

  • Sozietateek (Sozietate Anonimo (SA), Erantzukizun Mugatuko Sozietate (SL),  kooperatiba, entitate asimilatu (ondasun erkidegoak)…) aurkeztu behar dute sozietatea eratzean, kapitala gehitzean, benetako zuzendaritzako egoitza edo helbide soziala Europa kanpotik Gipuzkoara ekartzean edota kapital soziala gehitzea ez dakarten bazkide ekarpenak egitean.
  • Bazkideek, kapitala gutxitzeko edota sozietatea desegiteko eragiketak burutzean.  

Zer aitortzen da?

  • Sozietateak eratu eta desegiteko eragiketak.
  • Kapital soziala gehitzeko edo gutxitzeko eragiketak.
  • Sozietate baten benetako zuzendaritzako egoitza edo helbide soziala Gipuzkoako lurralde historikora aldatzea, ez bata eta ez bestea aurretik Europar Batasuneko estatu kide batean kokatuta egon ez bada.
  • Kapital soziala gehitzea ez dakarten bazkide ekarpenak egitea.

Zerga-tasa %1 da kasu guztietan.

Gainera, Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren 18/1987 Foru Araua, abenduaren 30ekoa, 41 artikuluan, jasotako zerga onurez baliatzeko aukera dago, aipagarriena izanik sozietatea eratzean, kapitala gehitzean, benetako zuzendaritzako egoitza edo helbide soziala Europa kanpotik Gipuzkoara ekartzean edota kapital soziala gehitzea ez dakarten bazkide ekarpenak egitean ematen den salbuespena.

Aurkezteko modalitatea

  • Paperean
  • Internet bidez: notaritzek eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuak eta eredu hau baliabide elektronikoen bitartez aurkezteko aukera emateko egindako lankidetza hitzarmenei atxikitako pertsona edota entitateek.

Aurkezteko lekua

Aurkezteko epea

Aitorpen-likidazioa 30 laneguneko epean aurkeztuko da (astelehenetik ostiralera) zerga honi lotutako notaritzako agiria luzatzen denetik hasita.

Inprimakiak

PDF artxibo hau, inprimatuta, nahikoa da aitorpena aurkezteko. Eredu hau, halaber, Gipuzkoako estanko baimenduetan ere eskura daiteke.

Oharra: PDF bisore batzuk ez dira bateragarriak zerga-eredu honekin; beraz, Acrobat Reader erabiltzea gomendatzen dugu.

Laguntza programa

Dagokion programa sakatu, berori eskuratzeko.

Araudia

Lankidetza hitzarmena Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuak eta Finantza Entitate eta korporazioen Prozesu eta Zerbitzuak Kanpora Ateratzeko Sozietateen Espainiako Elkarteak (AEPROSER) zergak kudeatzen dutena (PDF)

349/2017 Foru Agindua, uztailaren 28koa, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Kudeatzaile Administratiboen Elkargo Ofizialak zergen kudeaketan lankidetzan jarduteko era onartzen duena (PDF)

18/1987 Foru Araua, abenduaren 30ekoa, Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergarena (PDF)

9/2011 Foru Dekretua, martxoaren 22koa, Gipuzkoako lurralde historikoko Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren Erregelamendua onartzen duena (PDF)

1008/2000 Foru Agindua, abenduaren 26koa, besteak beste 60S eredua, pezetatan eta eurotan, eta eranskinak onartzen dituena (PDF)

1218/2001 Foru Agindua , abenduaren 3koa, euroa diru sistema nazionalaren moneta bakar gisa sartu zenetik aurrera erabili beharreko zerga ereduak finkatzen dituena (PDF)

Informazio interesgarria

Administrazioak, sozietate eragiketen balio erreala egiaztatuko du beti.