Atzealdea Bergara

Bergara


2001eko ponentzia

2001-08-28an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2001-09-10)

PDF
49 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
835 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
2 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
6 KB
III.ERANSKINA
AZPIZONA KATASTRALAK
PDF
5 KB
IV.ERANSKINA
BALIOAK-ETXEBIZITZA ERABILERA
PDF
3 KB
V.ERANSKINA
BALIOAK-MERKATARITZA ERABILERA
PDF
3 KB
VI.ERANSKINA
BALIOAK-INDUSTRIA ETA ZERBITZU ERABILERA
PDF
9 KB
VII. ERANSKINA
ERAIKUNTZEN TIPIFIKAZIOA, LOKALEN ERAIKUNTZA KOSTUA ETA BALIOGALERA

2002ko Aldaketa

2002-09-17an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2002-09-20)

PDF
8 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
777 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
1 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2007ko Aldaketa

2007-09-4an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2007-09-20)

PDF
11 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
836 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
2 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2010eko Aldaketa

2010-09-7an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2010-09-16)

PDF
77 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
2 MB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
5 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2013ko Aldaketa

2013-08-27an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2013-09-20)

PDF
115 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
2 MB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
3 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.