Atzealdea

Bergara

Bergara


2001eko ponentzia

2001-08-28an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2001-09-10)

PDF
49.6 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
835.9 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
2.0 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
6.4 KB
III.ERANSKINA
AZPIZONA KATASTRALAK
PDF
5.2 KB
IV.ERANSKINA
BALIOAK-ETXEBIZITZA ERABILERA
PDF
3.3 KB
V.ERANSKINA
BALIOAK-MERKATARITZA ERABILERA
PDF
3.7 KB
VI.ERANSKINA
BALIOAK-INDUSTRIA ETA ZERBITZU ERABILERA
PDF
10.0 KB
VII. ERANSKINA
ERAIKUNTZEN TIPIFIKAZIOA, LOKALEN ERAIKUNTZA KOSTUA ETA BALIOGALERA

2002ko Aldaketa

2002-09-17an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2002-09-20)

PDF
8.4 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
777.3 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
1.9 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2007ko Aldaketa

2007-09-4an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2007-09-20)

PDF
11.6 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
836.3 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
2.1 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2010eko Aldaketa

2010-09-7an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2010-09-16)

PDF
77.4 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
2.9 MB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
5.5 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2013ko Aldaketa

2013-08-27an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2013-09-20)

PDF
115.4 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
2.2 MB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
3.8 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.