BEZaren ordainarazpena

ORDAINARAZTEA ITUNA-HITZARMENA

ZERGA HELBIDEA

AURREKO EKITALDIKO

ERAGIKETA BOLUMENA

TRIBUTAZIOA

EAE

≤  10 MILL €

EAEko FORU OGASUNA

>  10 MILL €

Lurralde bakoitzaren eragiketa bolumenaren PROPORTZIOAN

Nafarroa

≤  7 MILL €

NAFARROAKO ZERGA OGASUNA

> 7 MILL €  ≤  10 MILL €

AEAT eta Nafarroako Zerga Ogasuna:

ordainaraztea Nafarroako Zerga Ogasunak Nafarroan egindako eragiketen %; 

ordainaraztea AEATak lurralde erkidean eta EAEan egindako eragiketen %

> 10 MILL €

Lurralde bakoitzeko eragiketa bolumenaren PROPORTZIOAN

Lurralde erkidea

≤  7 MILL €

AEAT

> 7 MILL €  ≤  10 MILL €

AEAT eta Nafarroako Zerga Ogasuna

ordainaraztea Nafarroako Zerga Ogasunak Nafarroan egindako eragiketen %; 

ordainaraztea AEATak lurralde erkidean eta EAEan egindako eragiketen %

> 10 MILL €

Lurralde bakoitzaren eragiketa bolumenaren PROPORTZIOAN