220 Sozietate-taldeen ordainketa araubidea

Hemen aurkezten diren datuak 2020.urteko Sozietateen gaineko Zergaren eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren (establezimendu iraunkorrak) aitorpenari buruzkoak dira. Aitorpen hori 2021. urtean aurkeztu behar da.

Nork aurkeztu behar du?

Sozietate taldeen ordainketa araubidea dutenak, beraien Sozietateen gaineko zerga egiterakoan erabili behar duten eredua da.

Aurkezteko modalitateak

Bakarrik internet bidez aurkeztu daiteke.

  • Modalitate telematikoa Zergabidea web plataformaren bidez.

Aurkezteko epea

Autolikidazioa aurkeztuko da zergaldia amaitu eta hurrengo sei hilabeteak bukatu ondorengo 25 egun naturalen barruan. Hau da, zergaldia 2020ko abenduaren 31n amaitzen bada, aitorpena aurkezteko epea 2021eko uztailaren 1tik 2021eko uztailaren 26ra arte luzatuko da, eta diru-sarrera autolikidazioa aurkezteko epea behin bukatuta helbideratuko da.

Inprimakiak

PDF artxibo hau, inprimatuta. EZ da nahikoa aitorpena aurkezteko. Are gehiago, Administrazio aurrean horrelako aurkezpenak ez du inongo baliorik izango.

Araudia

Informazio interesgarria

Gipuzkoako zerga araudiari lotutako talde fiskalek erabili beharko dute laguntza programa