670 Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga. Oinordetzak

Nork aurkeztu behar du?

Zerga horren subjektu pasiboak “mortis kausako”, hau da, pertsona baten heriotzagatiko eskurapenetako oinordeko eta legatudunak dira. (Oinordekoak dira izaera unibertsalarekin ondasun eta eskubideak nahiz betebeharrak oinordetzan hartzen dituztenak eta legatudunak izaera bereziarekin oinordetzan jasotzen dutenak).

Zer aitortzen da?

Herentziaz, lagapenez edo beste edozein oinordetza tituluz ondasunak eta eskubideak eskuratzea.

Kausatzailearen (hildakoaren) ahaidetasun mailaren arabera eta zergagaia zein urtetan gertatu denaren arabera, oinarri ezargarriaren salbuespen eta murrizpenak atxiki ahal izango zara.

Irizpide hori bera jarraituz (ahaidetasun maila), ordaindu beharreko kuota 3/1990 Foru Arauan ezarritako eskala jarraiki kalkulatuko da.

Aurkezteko modalitateak

  • Paperean: 670 inprimakia betez eta aurkeztuz.

Aurkezteko lekuak

Aurkezteko epea

2019/02/21etik aurrera sortutako zergagaiak:

  • Urte bateko epea kausatzailearen (hildako pertsona) heriotzaren egunetik kontatzen hasita.
  • Heriotzaren aitorpenaren kasuan, urte batekoa, ez dagoen pertsona baten heriotza aitortzen duen epaia irmoa den momentutik.

Kasu bietan, aurretiazko eskakizun gisa, ordainketa Finantza entitate laguntzaileetan egin beharko da, aitorpena positiboa izango balitz.

Baldintza, edo bestelako edozein muga dagoelako etenik dagoen ondasun edo eskubide eskurapen oro, muga horiek desagertzen diren egunean egintzat joko da. 

2019/02/20ra arte sortutako zergagaiak:

  • Sei hilabeteko epea kausatzailearen (hildako pertsona) heriotzaren egunetik kontatzen hasita.
  • Heriotzaren aitorpenaren kasuan, sei hilabete, ez dagoen pertsona baten heriotza aitortzen duen epaia irmoa den momentutik.

Kasu bietan, aurretiazko eskakizun gisa, ordainketa Finantza entitate laguntzaileetan egin beharko da, aitorpena positiboa izango balitz.

Epe horretan, luzapena eskatu bada, epe hori automatikoki luzatuko da beste sei hilabeteetan.

Baldintza, edo bestelako edozein muga dagoelako etenik dagoen ondasun edo eskubide eskurapen oro, muga horiek desagertzen diren egunean egintzat joko da. 

Inprimakiak

PDF artxibo hau, inprimatuta, nahikoa da aitorpena aurkezteko. 670 eredua hau, halaber, Gipuzkoako estanko baimenduetan ere eskura daiteke.

Araudia

3/1990 Foru Araua, urtarrilaren 11koa, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergari buruzkoa (PDF)

42/2012 Foru Dekretua, urriaren 22koa, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren Erregelamendua onartzen duena (PDF)

361/2013 Foru Agindua, apirilaren 15ekoa, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren autolikidazioa egiteko erabiliko diren 670, 671 eta 672 eredu berriak onartzen dituena (PDF)

1125/2004 Foru Agindua, urriaren 13koa, notarioek baimendutako agirien hiruhileko aitorpen informatizatua egiteko N60 eredua eta notarioek baimendutako agirien hiruhileko aitorpena egiteko 060 eredua onartu eta euskarri magnetikoaren baldintzak eta diseinu fisiko eta logikoak onesten dituena (PDF)

1218/2001 Foru Agindua, abenduaren 3koa, euroa diru sistema nazionalaren moneta bakar gisa sartzen zenetik aurrera erabili beharreko zerga ereduak finkatzen dituena (PDF)

1002/1999 Foru Agindua, abenduaren 3koa, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren 670, 671, 671 eta 672 ereduak eurotan onartzen dituena (PDF)

940/1997 Foru Agindua, azaroaren 24koa, abenduaren 14ko 892/1994 Foru Agindua aldatzekoa, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren autolikidazioko 670, 671 eta 672 ereduak onartzen dituena (PDF)

Informazio interesgarria

Zerga sortzen duen egintza frogatzen duen agiri bat aurkezteko legezko betebeharra dago, kasu honetan Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergarena. Horretarako, atal honetatik herentziako dokumentu pribatua (PDF) inprima dezakezu.

Bestalde, Administrazioak eskualdatutako ondasun eta baloreen balioa egiaztatu ahal izango du.

Usufruktuaren iraungitzearentzat eredu pribatu bat dago (PDF).

Dagokion programa sakatu, berori eskuratzeko.