Atzealdea

Azpeitia

Azpeitia


2001eko ponentzia

2001-08-28an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2001-09-10)

PDF
49.7 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
859.3 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
2.8 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
5.5 KB
III.ERANSKINA
AZPIZONA KATASTRALAK
PDF
5.8 KB
IV.ERANSKINA
BALIOAK-ETXEBIZITZA ERABILERA
PDF
3.3 KB
V.ERANSKINA
BALIOAK-MERKATARITZA ERABILERA
PDF
3.7 KB
VI.ERANSKINA
BALIOAK-INDUSTRIA ETA ZERBITZU ERABILERA
PDF
10.0 KB
VII. ERANSKINA
ERAIKUNTZEN TIPIFIKAZIOA, LOKALEN ERAIKUNTZA KOSTUA ETA BALIOGALERA

2002ko Aldaketa

2002-09-17an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2002-09-20)

PDF
124.7 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
842.3 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
2.6 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2003ko Aldaketa

2003-09-10ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2003-09-23)

PDF
6.9 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
1.1 MB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
3.2 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2005eko Aldaketa

2005-09-13an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2005-09-19)

PDF
65.9 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
899.8 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
2.8 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2006ko Aldaketa

2006-09-5ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2006-09-25)

PDF
71.1 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
897.4 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
2.8 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2007ko Aldaketa

2007-09-4an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2007-09-20)

PDF
12.0 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
989.8 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
3.0 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2008ko Aldaketa

2008-09-2an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2008-09-26)

PDF
13.3 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
995.4 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
3.1 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2010eko Aldaketa

2010-09-7an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2010-09-16)

PDF
13.7 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
1.9 MB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
5.0 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2014ko Aldaketa

2014-09-23an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2014-09-26)

PDF
110.9 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
1.9 MB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
3.5 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.