555 Tarteko produktuen fabrika eta gordailu fiskaletan egindako eragiketen aitorpena tarteko produktuen gaineko zergan

Nork aurkeztu behar du?

Tarteko produktuen fabrika eta gordailu fiskalen titularrek.

Zer aitortzen da?

Hilabete edo hiruhileko natural bakoitzean, kasuak kasu, egindako eragiketak, baita izakinak bakarrik badituzte ere.

Aurkezteko modalitateak

Aurkezteko lekua

  • Ogasun eta Finantza Departamentuan, Zeharkako Zergak Kudeatzeko Zerbitzuan (Errotaburu Pasealekua 2, 20018 - Donostia).

Aurkezteko epea

  • Eragiketak aitortzeko erabiliko den eredu hau aurkeztuko da autolikidazioak ordaintzeko ezarritako epearen barruan.

Inprimakiak

PDF artxibo hau, inprimatuta, nahikoa da aitorpena aurkezteko.

Laguntza programak

Dagokion programa sakatu, berori eskuratzeko.

Araudia

38/1998 Legea, abenduaren 28koa,  Zerga Bereziei buruzkoa  (PDF)
1.165/1995 Errege Dekretua, uztailaren 7koa, Zerga Berezien Erregelamendua onartzen duena (PDF gaztelaniaz)
113/2009 Foru Adingua, otsailaren 16koa, Zerga Berezien eredu jakin batzuk onartu eta zerga horien zenbait kudeaketa arau bateratu eta eguneratu 

 

Lotutako zergak (ereduak)

300 BEZaren hiruhileko aitorpen-likidazioa. Erregimen orokorra

320 BEZaren hileko aitorpen-likidazioa. Enpresa handiak

330 BEZaren aitorpen-likidazioa. Esportatzaileak eta beste operadore ekonomikoak

390 BEZaren urteko aitorpen-likidazioa