557 Edari deribatuen fabriketan eta gordailu fiskaletan egindako eragiketen aitorpena

Nork aurkeztu behar du?

Edari deribatuen fabrika eta gordailu fiskalen titularrek.

Zer aitortzen da?

Hilabete edo hiruhileko natural bakoitzean, kasuak kasu, egindako eragiketak, baita izakinak bakarrik badituzte ere.

Aurkezteko modalitateak

  • Paperean: Aldez aurretik ZergaBidean betetako eta inprimatutako eredua entregatuz
  • Internet bidez: Eredua Zergabideatik transmitituz.

Aurkezteko lekua

  • Ogasun eta Finantza Departamentuan, Zeharkako Zergak Kudeatzeko Zerbitzuan (Errotaburu Pasealekua 2, 20018 - Donostia).

Aurkezteko epea

  • Eragiketak aitortzeko erabiliko den eredu hau aurkeztuko da autolikidazioak ordaintzeko ezarritako epearen barruan.

Inprimakiak

PDF artxibo honek ez du aurkezteko balio. Aurkezpena paperean egiteko eredua ZergaBidean lortzen da, hura bete eta aurkezpen modalitate hori aukeratu ondoren.

Laguntza programak

Dagokion programa sakatu, berori eskuratzeko.

Araudia

38/1998 Legea, abenduaren 28koa,  Zerga Bereziei buruzkoa  (PDF)
1.165/1995 Errege Dekretua, uztailaren 7koa, Zerga Berezien Erregelamendua onartzen duena (PDF gaztelaniaz)
113/2009 Foru Agindua, otsailaren 16koa,zerga berezien zenbait eredu onartu eta zerga horien kudeaketan bete beharreko arau batzuk bateratu eta egunean jartzen dituena (PDF)

 

Lotutako zergak (ereduak)

300 BEZaren hiruhileko aitorpen-likidazioa. Erregimen orokorra

320 BEZaren hileko aitorpen-likidazioa. Enpresa handiak

330 BEZaren aitorpen-likidazioa. Esportatzaileak eta beste operadore ekonomikoak

390 BEZaren urteko aitorpen-likidazioa