672 Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga. Bizitza aseguruak

Nork aurkeztu behar du?

Bizitza aseguru bat kobratzeko onuradunak diren pertsonak.

Zer aitortzen da?

Bizitza aseguruen onuradunek jasotako zenbatekoak, kontratatzailea (aseguruaren hartzailea) ez denean onuraduna.

Kausatzailearen (hildakoaren) ahaidetasun mailaren arabera eta gertakari ezargarria zein urtetan gertatu denaren arabera, oinarri ezargarriaren salbuespen eta murrizpenak atxiki ahal izango zara.

Irizpide hori berari jarraiki (ahaidetasun maila), ordaindu beharreko kuota 3/1990 Foru Arauan ezarritako eskalaren arabera kalkulatuko da.

Zenbateko horiek lanaren etekin gisa hartzen diren kasuak salbuetsita daude, Gizarte Segurantzaren pentsioak direnean bezala (Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren araudian).

Eredua nola aurkeztu eta diru-sarrera nola egin

Modu hauek daude 672 eredua aurkezteko:

Bide telematikoa, Internet bidez, Zergabidea plataforma erabilita.

  • Hala ere, 672 eredua ezingo da bide telematikoz aurkeztu zerga egitatea eskritura publiko batean dokumentatu denean.

OHARRA: Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuarekin hitzarmena formalizatu duten kolektiboetako subjektuei ez zaie murrizketa hori aplikatuko.

  • Aurkezpena bide telematikoz egiten bada emaitza ordaintzekoa izanik, autolikidazioa ez da aurkeztutzat joko harik eta diru-sarrera bitarteko elektronikoen bidez egin arte, ordainketa-pasabidea erabilita.

Paperean: 672 inprimakia bete eta aurkeztuta.

  • Aurkezpena paperean egiten bada emaitza ordaintzekoa izanik, inprimakia aurkeztu baino lehen autolikidazioaren zenbatekoa ordaindu beharko da finantza entitate laguntzaileetako batean. Hori egin ondoren, zergadunek Ogasun eta Finantza Departamentuko Herritarren Arretarako bulegoetan aurkeztu ahal izango dute eredua eta hari dagokion dokumentazioa.
  • Aurkezpena paperean egiten bada ordaindu beharreko kuotarik izan gabe, eredua eta dokumentazioa zuzenean aurkeztuko dira Ogasun eta Finantza Departamentuko Herritarren Arretarako bulegoetan.

 

Aurkezteko epea

Eredua urtebeteko epean aurkeztu behar da, kausatzailearen heriotza egunetik edo heriotzaren aitorpena irmo bihurtzen denetik aurrera.

 

Inprimakiak

Interesdunek honela eskuratu dezakete paperezko euskarria:

Araudia

3/1990 Foru Araua, urtarrilaren 11koa, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergari buruzkoa (PDF)

42/2012 Foru Dekretua, urriaren 22koa, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren Erregelamendua onartzen duena (PDF)

29/2021 Foru Agindua, urtarrilaren 29koa, oinordetzen eta dohaintzen gaineko zerga autolikidatzeko erabili beharreko 670, 671 eta 672 ereduak onesten dituena. (PDF)

361/2013 Foru Agindua, apirilaren 15ekoa, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren autolikidazioa egiteko erabiliko diren 670, 671 eta 672 eredu berriak onartzen dituena (PDF)

940/1997 Foru Agindua, azaroaren 24koa, abenduaren 14ko 892/1994 Foru Agindua aldatzekoa, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren autolikidazioko 670, 671 eta 672 ereduak onartzen dituena (PDF)

1.002/1999 Foru Agindua, abenduaren 3koa, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren 670, 671 eta 672 ereduak eurotan onartzen dituena (PDF)

1.218/2001 Foru Agindua, abenduaren 3koa, euroa diru sistema nazionalaren moneta bakar gisa sartzen zenetik aurrera erabili beharreko zerga ereduak finkatzen dituena (PDF)

 

Informazio interesgarria

Zerga sortzen duen egintza frogatzen duen agiri bat aurkezteko legezko betebeharra dago, kasu honetan Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergarena. Horretarako, atal honetan bizitza aseguruetarako agiri pribatua (PDF) inprimatzeko aukera izango duzu.