Amatasun/aitatasun prestazioaren erreklamazioa

Gipuzkoako Foru Ogasunak erabaki du bat egitea Auzitegi Gorenarekin, amatasun bajagatik jasotzen diren ordainketak PFEZetik salbuetsita daudela adierazi baitu berriki emandako sententzia batean. Doktrina hau aitatasun bajagatik jasotzen diren ordainketei ere aplikagarritzat hartu du. Neurriak Gipuzkoako zergadunei eragingo die.

Nortzuk eska dezakete erreklamazioa?

Amatasun/aitatasun prestazioak salbuesteagatik dagokien itzulketa lortzeko, zergadunek preskribatuta ez dauden ekitaldietako errenta zergaren aitorpenak (2014 eta 2017 bitartekoak) zuzendu daitezela eskatu behar dute.

Adi: 2018ko prestazioak hurrengo errenta kanpainan erregularizatuko dira, urte horretako errenta aitorpena aurkezten denean.

Nola eska daiteke erreklamazioa?

Itzulketa eskatzeko bi aukera daude:

Beste agiririk aurkeztu behar da?

Ez, zergadunek ez dute agiririk aurkeztu behar eskaerarekin batera.

INSS-ek amatasun/aitatasun bajagatik ordaindu diren prestazioen datuak emango dizkio Ogasunari.

Informazio gehiago

  • Baldin eta eskatzailearen ezkontideak edo izatezko bikoteak prestazioaren itzulketaren eskaera aldez aurretik egin badu, ulertuko da itzulketa bi kideek eskatu dutela eta ez da beharrezkoa izango eskaera berriro aurkeztea.
  • Bere garaian PFEZaren aitorpena aurkeztu ez zuenak, itzulketa lortzeko, orain aitorpena aurkeztu beharko du, .
  • Itzulketa hau lehenago eskatu dutenek, Ogasunetik erantzuna jaso badute, eta erantzun hori dagoeneko irmoa bada, ezingo dute berriro eskaera egin.