Zer da SILICIE?          

 

Foru Ogasunak Zerga Berezien xede diren produktuen kontabilitatea eramateko sistema berri bat ezarri du, bat etorriz Zerga Berezien Araudiko 50. artikuluarekin.

2020ko urtarrilaren 1etik aurrera, Gipuzkoako Foru Aldundiko Egoitza Elektronikoaren bidez eramango da Zerga Berezien xede diren produktuen kontabilitatea eta, hala badagokio, horiek lortzeko erabilitako lehengaiena. Horretarako, kontabilitateko idazpenak elektronikoki hornituko dira.

Gipuzkoako Foru Aldundiaren Egoitza Elektronikoan berariazko sarbide bat jarriko da, betebeharra errazago bete ahal izateko.

 

Berrikuntza nagusiak

Zerga Berezien kontabilitatea Gipuzkoako Foru Aldundiko Egoitza Elektronikoaren bidez egingo da, kontabilitateko idazpenak elektronikoki hornitzearen bidez.

Hornitu beharreko kontabilitateko idazpenen edukia definitzen da, bai eta aurkezteko era, epeak eta prozedurak ere.

 

Obligaziodunen kolektiboa

Zerga Berezien kontabilitatea Gipuzkoako Foru Aldundiaren Egoitza Elektronikoaren bidez lantzeko betebeharra izango dute honako establezimendu mota hauen titularrek:

  • Fabrikak
  • Zerga gordailuak
  • Zerga-biltegiak
  • Jasotze-gordailuak
  • Ozpin fabrikak

 

Kontabilitatearen xedea

Kontabilitateak Zerga Berezien xede diren produktuen izakin, mugimendu eta prozedura guztiak islatu beharko ditu, eta, hala badagokio, horiek eskuratzeko beharrezko lehengaienenak ere bai, biltegiratzeagatik, fabrikatzeagatik edo zirkulazioagatik sortutako ezberdintasunak barne.

 

Kontabilitateko idazpenen edukia

Foru Ogasunari kontabilitateko idazpenak elektronikoki hornitzeko bete behar diren datuak honako esteka honetan zehaztuta daude:

Horniketaren xede diren kontabilitateko idazpenen edukia, honen bitartez:  Gipuzkoako Foru Aldundiaren Egoitza Elektronikoa (I. eranskina PDF)

 

Kontabilitatea lantzeko erak

Zerga Berezien kontabilitatea Gipuzkoako Foru Aldundiaren Egoitza Elektronikoaren bidez lantzeko, honela egin ahal izango da:

Zuzenean egoitza elektronikoan (arau orokorra)

Establezimenduetako titularrek, kasuan kasu, izan dezaketen euskarri informatikoko kontabilitate-sistemaren bidez (aukerakoa)

 

Elektronikoki hornitzeko erak

  1. Egoitza elektronikoan INPRIMAKIA telematikoki aurkeztuta
  2. Telematikoki aurkeztuta, testu-planoaren fitxategia inportatzearen bidez (PDF)
  3. Web zerbitzuen bidez telematikoki aurkeztea (PDF)