Lokalen azalera (2004tik aurrera aplikatzen da)

1) Azalera osotik ondoko hau izango da kengarria:

  • Subjektu pasiboaren langileen edo bezeroen seme-alabak zaintzeko edo haien haurtzaindegi zerbitzuetarako erabilitakoa.
  • Subjektu pasiboaren langileen jarduera soziokulturaletarako erabilitakoa.

2) Elementu tributario gisa lokalen azalera kontuan hartzen duten tarifei ere hori bera aplikatuko zaie.

3) Kendu beharreko azalerak ezingo du gainditu azalera konputagarri osoaren %10.