Fabrikazioa

Banatutako lokal bakoitzagatik 840 eredu bana aurkeztuko da.

Derrigorrezko elementu tributarioak:

  • Langileak (62 laukia)
  • kW-ak (60 edota 61 laukia)
  • Azalera (50etik 53ra arteko laukiak). Lokal bakartzat hartzen bada, sakabanatutako lokalen batura kalkulatuko da