Sozietateen gaineko Zerga 2021

 

Aurkezteko epea

Autolikidazioa, zergaldia amaitu eta hurrengo sei hilabeteak bukatu ondorengo 25 egun naturalen barruan aurkeztuko da. Hau da, zergaldia 2021eko abenduaren 31n amaitzen bada, aitorpena aurkezteko epea 2022ko uztailaren 1etik 2022ko uztailaren 26ra arte luzatuko da, eta helbideratze data behin autolikidazioa aurkezteko epea amaitu eta gero izango da.

322/2022 Foru Agindua, ekainaren 9koa (PDF), zeinaren bidez onesten baitira, 2021ean hasitako zergaldieta­rako, 200, 220, 20G eta 22G ereduak, sozietateen gaineko zerga eta ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga (establezimendu iraunkorrei eta, atzerrian era­tuak izanik eta Gipuzkoan presentzia edukita, erren­tak esleitzeko araubidean dauden entitateei dagokie­na) autolikidatzeko erabili beharrekoak, baita horiek aurkeztu eta diru-sarrera egiteko modua, epea eta tokia ere.