Kanpainaren aurkezpena

Ongi etorri Sozietateen gaineko zerga kanpainaren webgunera. Bertan behar duzun guztia aurki dezakezu zure aitorpena errez eta eroso egin ahal izateko.

Aurkezteko epea:

2/2014 Foru Arauak 126.1 artikuluan dioenez, aitorpena 25 egun naturaleko epean aurkeztu behar da, zergaldia amaitu ondorengo sei hilabeteetatik aurrera.

6 hilabete horiek konputatzeko, zergaldiaren amaiera egunetik hurrengo 6 hilabeteak igaro arteko denbora hartu behar da kontuan. 39/2015 Legeak 30.4. artikuluan jasotakoaren arabera, epeak hilabeteka ezartzen badira eta epea amaitzen den hilabetean egun baliokiderik ez badago, ulertuko da epea hilaren azken egunean amaitzen dela.

1. Oro har, ekitaldia abenduaren 31n ixten da:

2017ko ekitaldirako, aitorpena aurkezteko epea 2018ko uztailaren 1ean hasi eta uztailaren 26an amaituko da.

Ekitaldia bat badator urte naturalarekin, 6 hilabeteko epea abenduaren 31tik hurrengo urteko seigarren hilaren 31ra arte luzatzen da. Hala ere, ekainak 30 egun baino ez dituenez, epea ekainaren azken egun horretan amaitzen da –30ean–. Hortik aurrera, aitorpena aurkezteko borondatezko epea uztailaren 1ean hasi eta hil horren 25ean amaitzen da, edo hurrengo egun baliodunean uztailaren 25a jaieguna dela egokituz gero.

2. Zergaldia urte naturalarekin bat ez datorrenean:

Zergaldia 30 egun dituen hil baten azken egunean amaitzen bada, apirilaren 30ean esate baterako, 6 hilabeteko epea handik aurrerako seigarren hilabetearen 30ean amaituko da, adibide horretan urriaren 30ean. Kasu honetan, aitorpena aurkezteko borondatezko epea urriaren 31tik azaroaren 24ra joango da, edo hurrengo egun baliodunera, azaroaren 24a jaieguna dela egokituz gero.

Zergaldia hilaren erdialdean amaitzen denean, martxoaren 16an esate baterako, 6 hilabeteko epea handik aurrerako seigarren hilabetearen egun berean amaitzen da, adibide horretan irailaren 16an. Hortaz, aitorpena aurkezteko borondatezko epea irailaren 17tik urriaren 11ra joango da, edo hurrengo egun baliodunera, urriaren 11 jaieguna dela egokituz gero.

Enpresentzako aurkezpen epeak ekitaldiak hil bakoitzaren azken egunean amaitzen direnean:

Zergaldiaren amaiera Sei hilabeteko epearen amaiera Sozietate zerga aurkezteko epea (*)
Otsailak 28 Abuztuak 28 08/29tik 09/22ra
Apirilak 30 Urriak 30 10/31tik 11/24ra
Ekainak 30 Abenduak 30 12/31tik 01/24ra
Irailak 30 Martxoak 30 03/31tik 04/24ra
Azaroak 30 Maiatzak 30 05/31tik 06/24ra

(*) Epearen amaiera larunbat, igande edo jaiegun batean gertatzen bada, hurrengo egun baliodunean amaituko da.

Zorraren ordainketa geroratzea eskatuz gero, aitorpena aurkezteko ezarrita dagoen epearen barruan egingo da eskaera, hau da, beranduenik 2019ko uztailaren 26an.

Ordainketaren gerorapena internet bidez eskatu behar da bide honetatik aurkeztutako aitorpenen kasuetan.

Autolikidazioen ordainketa eta itzulketa

Ordainketa: Aurkeztutako autolikidazioaren emaitza ordaintzekoa denean, zor osoa uztailaren 27an kargatuko da helbideratze kontuan (Eredu guztietan 220/200).

Itzulketa: Bide telematikoz aurkeztutako autolikidazioetatik ateratzen diren itzulketak urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauak, Sozietateen gaineko Zergarenak, 129. artikuluan (PDF) jasotakoaren arabera arautuko dira. Banku transferentzia bidez egingo dira itzulketak,zergadunek horretarako adierazitako kontuetan.(200/220 ereduetan).

Indarrean dauden zerbitzuak

Kanpaina hasi baino lehen argitaratzen da web orri hau. Hala ere, kanpaina hasi bitartean, eduki informatibo gehiago eta internet bidezko beste zerbitzu batzuk gehituko dira.

Kanpaina honi buruzko informazio gehiago

Nobedadeak 2018ko zerga-araudian

Jakin itzazu sozietateen gaineko zerga-araudi berriak dakartzan nobedade nagusiak.

Programaren zehaztapenak
Hemen aurki dezakezu aitorpena aurkeztea errazten duten tresna eta zerbitzuei buruz aurten jakin behar duzun guztia.
Laguntza programak
Webgune honetatik bakarrik daude eskura. 
Aurkezpen modalitateak
Jakin ezazu zein den aitorpena aurkezteko erregela orokorra eta zer salbuespen dauden, aurkezlearen arabera.
Nola egin transmisio telematikoa
Informa zaitez ereduak transmititzeko aukerei buruz (ereduak: Gipuzkoakoa, Bizkaikoa, Arabakoa, Estatukoa eta beste administrazio batzuetakoa).
Elkarteei zuzendutako informazioa
Deskarga itzazu sozietateen gaineko zergaren aitorpena egin eta transmititzeko jarraibideak, elkarteei (partzialki salbuetsitako entitateei) zuzenduak.
Zerbitzu Karta
Kanpainako zerbitzuetan kalitate maila egokiak lortzeko ditugun konpromisoak.
Zerga Informazioa
Nola lortu datu fiskalak pasahitz operatiboa edo sinadura elektronikoa erabilita.

Zerga honen inguruko informazio gehiago

Azalpena eta erabili beharreko ereduak
Zerga kalkulatzeko jakin behar duzun guztia: karga tasak, amortizazio taulak, moneta zuzenketak… Horrez gain, informazio zehatza ematen da zerga honekin lotuta dauden ereduei buruz: aurkeztera behartuak, aurkezpen modalitateak, araudia,…

Bestelako jakingarriak

Ondoko hau ere interesgarria izan daiteke zuretzat: