Sozietateen gaineko zerga 2020 - 200 eta 220 ereduen programa eta kanpainaren web orria

 

Aurkezteko epea

Autolikidazioa, zergaldia amaitu eta hurrengo sei hilabeteak bukatu ondorengo 25 egun naturalen barruan aurkeztuko da. Hau da, zergaldia 2020ko abenduaren 31n amaitzen bada, aitorpena aurkezteko epea 2021eko uztailaren 1tik 2021eko uztailaren 26ra arte luzatuko da, eta helbideratze data behin autolikidazioa aurkezteko epea amaitu eta gero izango da.

2020.ekitaldiko 200 eta 220 ereduen programa

 

2020ko zerga araudiaren berrikuntzei eta Covid-19 dela eta ezarritako zerga arloko aparteko neurriei buruzko ohiko galderak argitaratzen dira.

 

362/2021 Foru Agindua, ekainaren 14koa, zeinaren bidez onartzen baitira 2020an hasitako zergaldietarako, sozietateen gaineko zerga eta ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga (establezimendu iraunkorrei eta, atzerrian eratuak izanik eta Gipuzkoan presentzia edukita, errentak esleitzeko araubidean dauden entitateei dagokiena) autolikidatzeko erabiliko diren 200, 220, 20G eta 22G ereduak eta horiek aurkeztu eta ordaintzeko modua, epea eta tokia.