Nabarmentzeko informazioa


​​​​

2022ko SZaren kanpainarekin batera, interpretazio-irizpide jakin batzuk argitaratu dira, SZaren araudiarekin zerikusia duten hainbat gai argitzeko. Kasu gehienetan, gai horiek zerga-kontsulta lotesleei emandako erantzunetan, Gipuzkoako FAEAren ebazpenetan eta aplikagarri diren bestelako jurisprudentzian oinarritu dira. Horrela, SZko zergadunen kontsultarako eta zerga-betebeharrak segurtasun juridiko handiagoarekin betetzen lagunduko duen administrazio-irizpideen multzo baliagarri eta bateratua eskura jartzen da.