Zerga informazioa

Zergadunek Gipuzkoatarian eskuratu ahal izango dute, BakQ edo ziurtagiri elektronikoa erabilita, sozietateen gaineko zergaren aitorpenaren ekitaldiari dagokion ZERGA INFORMAZIOA.

Horrela, beste batzuen artean, jaso ahal izango dute hurrengo informazioa:

  • Entitateak eskatu ahal izan dituen zerga erregimen bereziei buruzkoa.
  • Ekitaldian egindako eta eragina fiskala duten operazio batzuei buruzkoa.
  • Konpentsatzeko dauzkan oinarri ezargarri negatiboei buruzkoa.
  • Gauzatu gabe dituen kenkarien salduei buruzkoa.
  • Inbertsio produktiboetarako erreserben gauzatzeari buruzkoa.
  • Aparteko mozkinen berrinbertsioari buruzko informazioa.
  • Ezarpen bikoitzagatiko kenkariak.
  • Gastu diren dohaintzak edo gastu eta kenkaria direnak.