Zerga informazioa

Aurreko urteetan bezala, zergadunek Gipuzkoatarian eskuratu ahal izango dute, Pasahitz operatiboaBakQ edo ziurtagiri elektronikoa erabilita, sozietateen gaineko zergaren aitorpenaren ekitaldiari dagokion ZERGA INFORMAZIOA.

Aurten nabarmen gehitu da zergadunen esku jarriko den informazioa, euren aitorpenak egiten laguntzeko.

Horrela, beste batzuen artean, jaso ahal izango dute hurrengo informazioa:

  • Entitateak eskatu ahal izan dituen zerga erregimen bereziei buruzkoa.
  • Ekitaldian egindako eta eragina fiskala duten operazio batzuei buruzkoa.
  • Konpentsatzeko dauzkan oinarri ezargarri negatiboei buruzkoa.
  • Gauzatu gabe dituen kenkarien salduei buruzkoa.
  • Inbertsio produktiboetarako erreserben gauzatzeari buruzkoa.
  • Aparteko mozkinen berrinbertsioari buruzko informazioa.
  • Ezarpen bikoitzagatiko kenkariak.
  • Gastu diren dohaintzak edo gastu eta kenkaria direnak.