320 eta 330 ereduen prestaketa BIHren bitartez

Laguntza zerbitzu berri bat sortu da liburuak GFAren Egoitza Elektronikoaren (BIH) bidez eramaten dituzten zergadun jakin batzuentzat.

2021eko maiatzaren 5etik aurrera, Enpresa Handia diren zergadunek, 320 eredua egin ahal izango dute, BIH bidez emandako datuak Zergabidea plataforma bidez egotziz.

2021eko otsailaren 16tik aurrera,  BEZ taldea ez diren Hileko Itzulketaren Erregistroan (HIE) inskribatutako zergadunek 330 eredua egin ahal izango dute, BIH sistemaren bidez emandako datuak Zergabidea plataforma bidez egotziz.