TicketBAI borondatezko aldia

 

 

2021eko urtarrilaren 1ean hasiko da borondatezko TicketBAI epea, eta 2022. eta 2023. urteetan sektore ekonomikoen arabera modu mailakatuan luzatuko da. 

Borondatezko aldian bat egiteak TicketBAI sistemarekin ohitzeko aukera ematen du eta balizko ez-betetze batengatik ez da aplikatuko arau hausteen eta zigorren erregimenik, TicketBAI betebeharrari dagokionez. Beraz, TicketBAI betebeharra borondatezko aldian betetzeak ez du ezertara konprometitzen, eta handitutako kenkari fiskalak aprobetxatzeko aukera eskaintzen du.

TicketBAI obligazioa beren borondatez aurreratzearen abantailak: 

Beren borondatez aukeratzen badute TicketBAI obligazioa derrigorrezko data baino gutxienez hilabete bat lehenago betetzea, onura fiskalak aplikatu ahal izango dituzte: Sozietateen gaineko Zergan, (establezimendu iraunkorrentzat) Ez-Egoiliarren Errentaren gaineko Zergan eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan. Izan ere, 100eko 60ko kenkari bat egin ahal izango da kuota osoan (100eko 30eko kenkariaren ordez), TicketBAIra egokitzeko egiten diren gastu eta inbertsioengatik, muga jakin batzuk jarrita. Kenkari horren bidez, zergadunek betebehar berriei erantzuteko egin beharreko kostuak murriztea nahi da.      

Gainera TicketBAI borondatezko epean erabiltzeagatik ezarritako kenkarirako eskubidea duten zergadunek KTB eredua aurkeztu ahal izango dute, eta orain eskuratu TicketBAI betebeharra borondatez betetzea sustatzeko kenkariei dagokien aurrerakin likidoa, aurreko 4 urtetako aitorpenetan egotzita.

Obligazio fiskalak betetzea: obligazio fiskalak efektiboki betetzeko konpromiso soziala zure bezeroen aurrean agertzeaz gain, aitorpen fiskalak betetzea errazagoa izango da zuretzat, lehendik Zerga Administraziora bidalitako fitxategiak eta egindako fakturak egiaztatu ahal izango baitituzu.

Ezaugarri nagusiak:

  • 2021etik aurrera, fakturak edozein momentutan egiten hasi daitezke TicketBAI formatuan. Ez da baimenik behar, eta nahikoa da fakturak Foru Ogasunera bidaltzea TicketBAIra egokitutako fakturazio software bat erabilita.
  • Ogasunera bidaltzen diren egindako fakturen XML fitxategiek ez dute zergaduna lotuko, eta ez dira aurkeztutako aitorpentzat hartuko. Beraz, ez dira zerga arloan kontuan hartuko.
  • Edozein zergadunek edozein momentutan utzi ahal izango dio TicketBAI fakturak bidaltzeari, aurretik ezer jakinarazi gabe. Berriro TicketBAI sisteman sartu nahi izanez gero, aldiz, kateatze serie berri bat hasi beharko da.
  • Borondatezko aldian, balizko ez-betetze batengatik ez da aplikatuko arau hausteen eta zigorren erregimenik, TicketBAI betebeharrari dagokionez. Borondatezko aldian TicketBAI obligazioa betetzeak ez du ezertara konprometitzen.