Ohiko galderak

Hauek dira Gipuzkoako Foru Ogasunak TicketBAI betebeharrari buruz gaur egun argitaratuta dituen ohiko galderak edo FAQ.

Maiz egiten diren galderen zerrenda eguneratzen joango da, bertsioa berrituz; beraz, iradokitzen dizugu aldian-aldian orrialde hau berriro kontsultatzea, edo zure zalantza edo zure galdera ez bada gaur egun erantzun.

 

Bilatu:

 

01. Alderdi orokorrak

 • Zer da TicketBAI?
 • Zergatik ezartzen da TicketBAI?
 • Argitaratuta al dago dagoeneko TicketBAI proiektuaren araudi erregulatzailea?
 • TicketBAI aplikazioarekin Ogasuna bera izango al da dagoeneko BEZ eta PFEZaren aitorpenen zirriborroak igorriko dizkiguna enpresari eta profesionalei?
 • Zeintzuk dira TicketBAI proiektuaren funtzionamendurako oinarrizko ildoak?
 • Nori eragiten dio proiektuak?
 • Zer eragiketa motatan eragiten du TicketBAI proiektuak?
 • Zeintzuk dira TicketBAI sisteman barneratutako zergadunarentzako abantailak?
 • Noiztik aplikatzen da TicketBAI?
 • Nola batu daiteke TicktetBAI sistemara norberaren borondatez?
 • Behin borondatez aurkeztearen alde egin ostean, iraute-epe gutxieneko bat dago?
 • TicketBAI sistemari uko egin al zaio iraute-epean zehar?
 • XML TicketBAI faktura edo fitxategia igorri behar al da?
 • TicketBAI modu atzeraeraginezko moduan ere aplikatzen al da? 2020. urtean igorritako fakturetan aplikatzen al da?
 • Zer ondorio ditu borondatezko aldian TicketBAI betetzeari uko egiteak?
 • Laburbilduz, zein informazio jaso behar dute XML TicketBAI fitxategiek?
 • Laburbilduz, zer informazio gaineratu behar dira TicketBAI sistemaren aplikaziotik eratorritako fakturetan?

02. Aplikazio eremua. Derrigortutako subjektuak

03. Baldintza teknikoak

 • Zer behar dut TicketBAI betebeharra betetzeko?
 • Zeintzuk dira TicketBAI sistemarekin bateragarriak diren ziurtagiri digitalak?
 • Non eskura daiteke TicketBAI sistemarako softwarea?
 • Softwarea homologatuta egon behar da edo ezarritako zehaztapen teknikoak betetzen dituen edozein software erabil daiteke?
 • Nola erregistra dezaket nire softwarea eta TicketBAI homologazioa lortu?
 • Zer murriztapen izan ditzake Ogasuneko webaren aplikazioak merkatuko fakturaziorako programa batekin alderatuz?

04. Softwarea

 • Lurralde historiko bateko erregistroan inskribatutako softwareak balio al du beste lurraldeetan jarduteko?
 • Nahitaezkoa al da Erregistroan inskribatutako softwarea eskuratzea edo harpidetzea?
 • Bidali al ditzaket fakturak eta XML TicketBAI fitxategiak modu bateragarrian nire fakturazio-softwarearen bidez, Ef@ktur bidez eta FakturaBAI bidez?
 • Efakturren erabiltzailea naiz. Beste software bat behar dut TicketBAI betetzeko?
 • TicketBAI zerbitzuaren erantzuna behar al da QR kodea eta TicketBAI identifikatzailea dituen faktura egin ahal izateko?

05. Egutegia

 • Ezarpen-egutegia. Badakigu zein izango den lehen tartea?
 • TicketBAI sistema zerga-kudeaketako profesionalentzat (adibidez, kontabilitateak daramatzaten eta Ogasunaren aurrean bezeroen ordezkaritza duten aholkularitzak) ezartzeko data beren fakturetarako bakarrik al da, edo baita beren bezero ordezkatuentzat ere?
 • Ezarpen egutegia. Zein da jarduera bakoitzeko egutegi zehatza?

06. Nork sinatu edota/eta bidaliko du

 • Zer alde dago hirugarrenaren, borondatezko ordezkariaren, aholkulariaren eta gizarte kolaboratzailearen artean?
 • Nola eman daiteke alta ordezkari, hirugarren edo hartzaile gisa?
 • Hirugarren batek sor ditzake TicketBAI fitxategiak zergapekoaren izenean?
 • Hartzaile batek XML TicketBAI fitxategiak sor al ditzake zergapeko pertsonaren izenean?
 • Hirugarrenak edo hartzaileak zergadunaren TicketBAI betebeharra bete al dezake Foru Ogasunak eskaintzen duen aplikazioa erabiliz (FakturaBAI)?
 • TicketBAI betetzearen konplimendua kanpora ateratzen bada, hirugarren bati emanda, eta derrigorrezko ezarpenaren data ez badator bat bietan, garrantzitsua al da hirugarrenaren derrigortasunaren data?
 • Gizarte kolaboratzaileak zergadunaren TicketBAI betebeharra bete al dezake Foru Ogasunak eskaintzen duen aplikazioa erabiliz?
 • Ordezkariak bete al dezake zergadunaren TicketBAI betebeharra Foru Ogasunak eskaintzen duen aplikazioa erabiliz?
 • Hirugarrenek edo hartzaileek fakturazio-betebeharra materialki betetzeko edota TicketBAI betebeharra eramateko akordioa egiaztatu behar al da?
 • Entitate taldeen araubide bereziari atxikitako entitateen kasuan, nork bidali behar ditu fakturazioko XML TicketBAI fitxategiak?
 • Nortasun juridikorik ez duen ondasun-erkidego bat bada, nork sinatu behar du?

07. Ziurtagiri digitala

 • Zer ziurtagiri digital erabil daiteke zergapekoaren fakturak egiteko?
 • Autonomoen ziurtagiria eta gailuen ziurtagiria Ticketbairako bakarrik sortuta daude?
 • Zer kostu dute TicketBAIko ziurtagiri esklusiboek?
 • Autonomoaren ziurtagiri ez-kualifikatu bat baino gehiago izan daiteke?
 • Gailuaren ziurtagiriak enpresaren zigilu gisa funtzionatzen du?
 • Zenbat gailuren ziurtagiriak eska ditzaket/behar ditut?
 • Zergapekoa ez den eta ziurtagiriaren jabea den beste pertsona batek eskura al ditzake ziurtagiriak?
 • Zer alde dago gailu-ziurtagiri baten, erakunde-ordezkariaren ziurtagiri baten eta erakunde-zigilu baten artean?
 • Dispositiboaren ziurtagiriak etorkizunean berritu al daitezke?
 • Bi ordenagailu ezberdinetatik fakturatuko denez, atera ditzakegu bi ziurtagiri IFK zenbaki berarekin?
 • Gailu-ziurtagiri batek alta eman al dezake zergadun baten baino gehiagoren izenean?
 • Ba al dago gailuaren ziurtagiri bat erabiltzea XML TicketBai fitxategiak hirugarrenen izenean sinatzeko?
 • Nola bete behar dut gailuaren ziurtagirien eskaera?
 • Nork eska ditzake/behar ditu ziurtagiri mota horiek?
 • Dagoeneko daukadan nire BakQ-ak balio du ziurtagiriarentzat?
 • Nola eman dakioke baja Gailu Ziurtagiri bati?
 • Nola errefusatzen da Gailu Ziurtagiri bat?

08. Faktura bidalketa

 • Noiz bidali behar zaizkie TicketBAI fitxategiak Euskadiko zerga administrazioei?
 • Zer gertatzen da argirik gabe geratzen banaiz edo ordenagailua hondatzen bada?
 • Internetera konektatuta egon behar al dut fakturak jaulki ahal izateko? Eta internetik gabe geratzen banaiz, fakturak igortzen jarrai dezaket?
 • Jarduera ekonomikoa burutzean Interneteko estaldurarik ez badaukat, behartuta al nago TicketBAIra?
 • Nola inporta ditzake fakturak ekainaren 14ko 330/2022 Foru Aginduaren 1. artikuluaren arabera horretarako baimena jaso duen zergadunak?
 • Fitxategiak nork bidal ditzake?
 • Zein dira bidalketaren zehaztapen teknikoak Gipuzkoan?
 • Nola bidali behar ditu jaulkitzaileak TicketBAI fitxategiak, fakturak hartzaileak jaulki baditu?
 • BEZaren erregistro-liburuetan jasotzen den informazio berdina bidali behar al da?
 • XML TicketBAI fitxategiak faktura sortu duenaz bestelako gailu batetik bidal al daitezke?
 • TicketBai fitxategia baliogabetzean, dokumenturen bat sortu behar da?
 • Faktura sinplifikatzaile batean, beharrezkoa al da emandako ondasun eta zerbitzu bakoitza bereiz identifikatzea edo horien aipamen generikoa egin daiteke?
 • Noiz bete behar dute TicketBai, hartzaileak eragiketa egin duen enpresaburuaren izenean eta kontura jaulkitako fakturek?
 • Zer gertatzen da faktura jaulkitzen duenak hartzaileak bidaltzen dion faktura onartzen ez duenean?

09. Fakturak

 • TicketBAI fitxategiak eragiten al dio fakturazio araudian ahalbidetzen diren faktura motari? Aurreikusita al dago faktura laburtzailek egiteko aukera?
 • Faktura paperean egin daiteke ala elektronikoa izan behar du?
 • Aldatu al daitezke TicketBAI sistemaren bidez emandako faktura baten datuak?
 • XML TicketBAI fitxategia bidali ondoren, bidalitako XML TicketBAI fitxategirako garrantzirik ez duen fakturaren datu bat aldatzen badut, faktura zuzendu behar al dut?
 • Baliogabetu al daiteke TicketBAI sisteman egindako faktura?
 • Hartzailearen fakturazioan, hornitzaileak ez badu onartzen proposatutako faktura bidalia, zer egiten dut proposatutako faktura egitean bidalita dagoen XML fitxategiarekin?
 • TicketBAI sistemak egindako faktura bat baliogabetu ondoren, egin al daiteke TicketBAI faktura bat faktura baliogabetuaren serie eta zenbaki berarekin?
 • Fakturen kopiak TicketBAI sistemaren bidez egin behar al dira?
 • Albaranak TicketBAI sistemaren bidez egin behar al dira?
 • Europar Batasunaren barruko ondasun entregetan aurreratutako ordainketek TicketBAI faktura jaulki behar al dute?
 • Esportazioetan aurreratutako ordainketek TicketBAI faktura jauki behar al dute?
 • Balio al dute proformako fakturek TicketBAI betebeharra betetzeko?
 • TicketBAI sisteman, nola jaulkitzen da «oparitako tiket» bat”?

10. Beste batzuk

11. XML Fakturaren goiburua

 • XML TicketBAI fitxategiek bereizita jakinarazi behar al dituzte fakturaren seriea eta zenbakia?
 • XML TicketBAI fitxategiek fakturaren seriearen berri eman behar al dute beti?
 • Zer adierazi behar da “Faktura emateko data” eta “Faktura emateko ordua” eremuetan?
 • Nola identifikatzen dira TicketBAIn faktura erraztuak (“tiketak”)? Nola identifikatzen dira faktura osoak?
 • TicketBAI erabilita egin al daiteke eragiketaren hartzailea identifikatzen duen faktura erraztu bat?
 • TicketBAIrekin egin al daiteke faktura erraztu zuzentzaile bat?
 • Fakturen laburpen-idazpenak erregistra daitezke TicketBAIren bidez?
 • Faktura erraztu bat sortzen bada, bezeroa identifikatu gabe, eta XML TicketBAI fitxategia Ogasunari bidaltzen bazaio eta, azkenean, bezeroak faktura osoa eskatzen badu, zer pauso eman behar da?

12. XML Fakturaren xehetasunak

 • Noiz bete behar da “Eragiketaren data” eremua?
 • Jaulki al daiteke etorkizuneko data duen faktura? Adibidez, fakturaren data urtarrilaren 31, baina XML TicketBAI fitxategia urtarrilaren 15ean sortu eta Ogasunera bidali, bezeroari bidaltzeko, 15ean edo 31n?
 • Zer eragiketaren data adierazi behar da faktura zuzentzaile batean?
 • Zer eragiketaren data adierazi behar da laburpen-faktura batean (13. artikulua, 8/2013 Foru Dekretua, fakturazio-betebeharrak arautzen dituena)?
 • Eragiketaren data agertu behar da faktura zuzentzaile batean, faktura bat baino gehiago zuzenketa-dokumentu bakar baten bidez zuzentzen badira?
 • Nahitaezkoa al da “Fakturaren xehetasunak” ataleko datuak betetzea?
 • “Fakturaren deskribapena” eremua gako estandarizatuekin betetzen al da?
 • "Xehetasunen deskribapena" eremua gako estandarizatuekin betetzen al da?
 • Unitateko zenbatekoa BEZa barne edo kanpoan dela kontsignatu behar da?
 • Zer jakinarazi behar da "Fakturaren xehetasunak" blokeko "Zenbatekoa guztira" eremuan?
 • Xehetasun lerroan, nola informatu behar da «Deskontua» eremua? BEZarekin ala BEZik gabe? Ehunekotan?
 • “Zerga-oinarria" etiketan ageri den zenbatekoari deskontu bereziak eta goiz ordaintzeagatiko deskontuak kendu behar al zaizkio, eta garraio-kostuak gehitu? Edo fakturaren xehetasunen zenbatekoen batura bakarrik adierazi behar da?
 • “Fakturaren zenbatekoa guztira” eremua bat etorri behar al da “Xehakapena” zenbatekoen baturarekin?
 • Zer adierazi behar da “Jasandako atxikipena” eremuan?
 • Zer adierazi behar da “Jasandako atxikipena” eremuan? Noiz erabili behar da 06 gakoa, “BEZaren araubide bereziaren eta zerga garrantzia duten eragiketen gakoak” eremuko BEZeko entitate taldearen araubide berezia (maila aurreratua)?
 • Zer eragiketa-mota sartzen dira “BEZaren araubide berezia eta zerga garrantzia duten eragiketak” eremuan?
 • Noiz erabiltzen da 14. gakoa, (“Hartzailea administrazio publiko bat denean ordaintzeke dauden BEZdun fakturak, obra ziurtagirietakoak)”, “BEZaren araubide bereziaren eta zerga garrantzia duten eragiketen gakoak” eremukoa?
 • Noiz erabiltzen da “BEZaren araubide bereziaren eta zerga garrantzia duten eragiketen gakoak” eremuko 15 gakoa, “Segidako traktuko eragiketetan ordaintzeke dagoen BEZdun faktura”?
 • Zergadun batek nekazaritzako, abeltzaintzako eta arrantzako araubide bereziari lotuta egiten dituen ondasun-entregak eta zerbitzu-prestazioak TicketBAI sistemari lotuta daude?
 • Noiz erabili behar da honako gako hau “BEZaren araudi bereziaren eta zerga garrantzia duten eragiketen gakoak“ eremuan: “51. gakoa. Baliokidetasun errekarguko eragiketak”?
 • Noiz erabili behar da “52 Erregimen erraztuko eragiketak” gakoa, “BEZaren araudi bereziaren eta zerga garrantzia duten eragiketak “ eremuan?
 • Fakturan jasotako atxikipenen zenbatekoa jakinarazi behar al da?
 • TicketBai faktura oso batean (sinplifikatuaren marka ez duena), beharrezkoa al da eragiketaren hartzailea identifikatzea?

13. XML Xehakapena

 • TicketBAI faktura berean, BEZari lotuta ez dauden eragiketak eta lotuta baina salbuetsita daudenak bereizi behar al dira? Nola?
 • Nola erregistratzen da Esportazio bat?
 • Nola erregistratzen da subjektu pasiboaren inbertsioa duen eragiketa bat?
 • Erregistratu al daitezke zerga-oinarria, zergaren kuota eta fakturaren zenbateko osoa dibisetan?
 • Nola erregistratzen da hainbat zerga tasa dituen faktura bat?
 • Nola jaulkitzen da faktura bat Batasunaren barruko entrega batean?
 • “BEZaren xehakapena” blokearen barruan, “Zerga tasa”, “Zerga kuota”, “Baliokidetasun-errekargu mota” eta “Baliokidetasun errekargu kuota” eremuak ez dira nahitaezkoak XML TicketBAI fitxategian. Horrek esan nahi du ez dela beharrezkoa datu horiek bidaltzea?
 • Fakturaren datuak banakatzeko orduan, adierazi behar da eragiketa ondasunak entregatzea edo zerbitzuak ematea den?
 • Faktura erraztu bat erregistratzean, zerga-kuota banakatu behar da?
 • Salbuesteko arrazoiak. XML TicketBAI fitxategiaren zehaztapenean 1etik 7ra bitartean adierazten da datu-multzo bat, salbuespen-arrazoiengatiko datu-multzo bat, faktura berean 7 lerro sartzeko aukera ematen duena, salbuespen desberdinekin. Adibideren bat?
 • Kontrako alderdia EZ-NAZIONALA duen faktura batean, fakturan zenbait produktu zerbitzuak dira, eta beste batzuk ondasunak, eta, gainera, fakturak garraio-deskontu bat darama goiz ordaintzeagatik. Nola kalkulatu zerga-oinarri bakoitzari dagozkion garraio-kostuak eta deskontua? Garraioen kasuan, garraioaren zenbateko osoa gehi al dakioke ondasunei dagokien zerga-oinarriari, eta ezer ez gehitu zerbitzuei dagokien zerga-oinarrira?
 • Salbuetsi gabeko faktura zergapetuetan, EZ DA SALBUETSIA dio (1etik 2ra). Zertarako da? Faktura berean salbuespenik ezaren motak bi lerrotan adierazteko aukera emateko, S1 subjektu pasiboaren inbertsiorik gabe eta S2 subjektu pasiboaren inbertsioarekin?
 • Nola erregistratu behar da baliokidetasun-errekarguan dagoen zergadun batek egindako faktura bat?
 • Nola erregistratu behar da baliokidetasun-errekarguan dagoen baina dokumentu berean BEZaren araubide orokorra aplikatzen zaien ondasunak fakturatzen dituen zergadun batek egindako faktura?
 • Nola erregistratu behar da BEZaren ondorioetarako erregimen erraztuan dagoen zergadun batek egindako faktura bat?
 • Zer egoeratan informatu behar da TicketBAI fitxategian gako bat baino gehiago “BEZaren araudi bereziaren eta zerga garrantzia duten eragiketen gakoak“ eremuan?

14. XML Aztarna

 • Nola kateatzen da aurreko faktura?
 • Nola kateatzen da urtean egiten den lehen faktura?
 • Zer kasutan dago justifikatuta aurreko fakturarekin kateatzea ez egitea?
 • Zer ondorio ditu kateatzeko garaian fakturazio-softwarean aldaketak egiteak?
 • Kontuan hartzen al dira baliogabetutako fakturak kateatzeko?
 • Nola eragiten dio kateamenduari hainbat aplikazio erabiltzeak?
 • Birus edo eraso informatiko bat gertatuz gero, eta informazioa segurtasun kopia baten bidez berreskuratuz gero, zer egin behar dut?
 • Serieen araberako kateamendua. Faktura sinplifikatuak eta faktura osoak. Seriea, hartzaileko fakturazioaren arabera.

15. TicketBAI Kenkaria

 • Zer da TicketBAI kenkaria? Zer sustatzen du?
 • Zer epetako inbertsioek eta gastuek izan dezakete TicketBAI kenkaria?
 • Zer gastu eta inbertsio sustatzen ditu TicketBAI kenkariak? Noiz jotzen da gauzatutzat gastua edo inbertsioa: noiz egiten da edo ordaintzen da? Zergadunaren gastua harpidetza bidezko aldizkako ordainketaren modalitatean software bat ezartzeari badagokio, gastu horiek ere pizgarria jaso al dezakete?
 • Zer zergadunek aplika dezakete TicketBAI kenkaria?
 • Sozietateen gaineko Zergan, zein baldintzatan aplika daiteke TicketBAI kenkaria? Eragiten al dio gutxieneko zerga-ordainketaren arauak? Eragiten al diote kuota likidoaren % 35eko edo % 70eko mugek?
 • TicketBAI kenkarirako eskubidea ematen duten gastu eta inbertsio berdinengatik dirulaguntza bat jasotzeak eraginik al du?
 • Zein da TicketBAI kenkaria aplikatzeko gehieneko epea?
 • Nola egiaztatu behar da TicketBAI kenkaria?
 • Normalean, ondasunak eta zerbitzuak erosteagatik kengarria ez den jasandako BEZak ez du Sozietateen gaineko Zergaren kenkarietarako eskubiderik ematen, nahiz eta kontabilitatean haien zenbatekoa ondasun eta zerbitzu horien erosketa-prezioaren barruan egon. Gauza bera gertatzen al da TicketBAI kenkariarekin?
 • TicketBAI sistema betetzeko enpresa batek barruan egiten dituen gastuek eskubidea ematen al dute TicketBAI kenkaria aplikatzeko?
 • TicketBAI kenkaria egin ahal izateko, zergadunak borondatez jaulki behar ditu TicketBAI fakturak urtean?
 • 5/2020 eta 11/2020 Foru Dekretuetan araututako eraldaketa digitalerako kenkariak bateragarriak al dira TicketBAI kenkariarekin?
 • Ba al dago kenkari areagoturik borondatezko aldian TicketBAI sistema ezartzea sustatzeko?
 • Pizgarri fiskalez gain, ba al dago zuzeneko laguntzarik?
 • TicketBAI kenkaria bateragarria al da gastu eta inbertsio berberetarako dirulaguntzak jasotzearekin?
 • Zertan datza TicketBAI betebeharra derrigorrezko epea baino lehen borondatez betetzea bultzatzera bideratutako kenkaria?
 • Txikizkako merkataritzaren eraldaketa digitalerako kenkaria aplikatu badut, aplikatu dezaket TicketBAI betebeharra borondatez betetzea bultzatzeko kenkaria, “TicketBAI plus” kenkaria deitutakoa?
 • Zerga-kontsolidazioan ordaintzen bada zerga, nork du TicketBAI kenkaria aplikatzeko eskubidea? Aplikatzen diren mugak sozietate bakoitzak edo talde osoak aplikatzen ditu?
 • Aurreratu al daiteke TicketBAI kenkaria aplikatzeko eskubidea?
 • TicketBAI kenkarirako eskubidea ematen duten gastu eta inbertsio berdinengatik dirulaguntza bat jasotzeak eraginik al du?

16. Kenkariback

 • Zer da KTB kenkaria?
 • Nork eskatu dezake KTB kenkaria?
 • Ba al dute talde kontsolidatuek KTB eredua aurkezterik?
 • Kenkarien zein zenbateko aurreratu daiteke? Nola kalkulatzen da itzultzen zaizun gehieneko zenbatekoa?
 • Aurkeztutako azken autolikidazioetan ez badut izan kuota efektibo positiborik, itzulketa jaso al dezaket KTB kenkariagatik?
 • Azken zergaldietan ez badut kuota efektibo positiborik izan, galduko al dut kenkarirako eskubidea?
 • Noiz aurkeztu dezaket KTB eredua?
 • Nola aurkeztu behar da KTB eredua?
 • Egindako inbertsioen frogagiriak aurkeztu behar al dira?
 • Nola aurkezten da KTB eredua zergadunek baterako modalitatean aurkezten dutenean PFEZaren autolikidazioa?

17. BIH-TicketBAI betetzea

 • BIH betebeharra duten zergadunek TicketBAIren informazioa bidaltzea
 • TicketBAI betebeharretik salbuetsitako eragiketen informazioa bidaltzea.
 • Urteko informazioa bidaltzea jasotako fakturen erregistro liburura, inbertsio ondasunen erregistro liburura, Batasunaren barruko eragiketa jakin batzuen erregistro liburura eta jaulkitako fakturen erregistroei lotutako zerga-garrantzia duen informazioa.
 • Zer gertatzen da Osatu fitxategi batekin bete den TicketBAI fitxategia bidali duen zergadunak geroago aldaketa bat bidaltzen badu Zuzendu fitxategiaren bidez? Berriro bidali behar al du Osatu fitxategia?
 • BIH betebeharra duten zergadunek ba al dute TicketBAIn egindako eragiketen kobrantzei buruz informatu behar, kutxa irizpidearen araubide berezira bilduta badaude?

18. Salbuesteko kasuak

 • Badira TBAI sistematik kanpora geratzen diren kasuak?
 • Erretirotik gertu dagoen pertsona bat naiz. TicketBAI derrigortasuna bete behar dut?
 • Langile bat partzialki kontratatu badut, salbuesteko eskubidea al dut?
 • Betebeharretik salbuesteko eskubidea izan dezaket 60 urte baino gutxiago izanda ere?
 • Baldintzak betetzen ditut, baina elkargoko kide izatea eskatzen duen jarduera batek egiten du jarduera.
 • Baldintzak betetzen ditut, baina jarduera pertsona juridiko baten bidez egiten dut.
 • Baldintza guztiak betetzen ditut, baina ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga ordaintzen dut, eta ez PFEZa.
 • BEZaren nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzaren araubide berezian nago.
 • Jarduera ekonomikorik egiten ez duen pertsona fisikoa naiz.
 • Sozietateen gaineko zergaren 12. artikuluko entitate salbuetsiak.
 • Irabazi-asmorik gabeko entitateak.
 • Partzialki salbuetsitako entitateak.
 • Behartuta ez dagoen hartzaileak egitea fakturazioa.
 • Beharrezkoa al da interesdunak aldez aurretik eskatzea salbuespena?
 • Erregelamendu bidez erabakitzen diren salbuespenak.
 • Zer gertatzen da salmenta makina ez bada jarduera nagusia?

19. Zehapen erregimena

 • Zer akzio edo omisio hartzen dira zerga arloko arau-haustetzat TicketBAIn?
 • Zer zehapen daude aurreikusita TicketBAI erabiltzen ez bada?
 • Zer zehapen daude aurreikusita TicketBAI fitxategiak manipulatzen badira?
 • Nola eman tiket edo faktura baten berri, QR-a okerra bada edo QR-rik ez badu?
 • Iruzur fiskaleko salaketen tratamendua

20. Faktura zuzentzaileak

 • Zer motatako faktura zuzentzaile daude?
 • Faktura zuzentzailea noiz jaulki behar da?
 • Zer eremu eduki behar dituzte faktura zuzentzaileen TicketBAI fitxategiek?
 • Nola bete behar du jaulkitzaileak ordezko faktura zuzentzaile bat («S»)?
 • Nola bete behar du jaulkitzaileak faktura zuzentzaile bat («S» mota), ordezten den faktura faktura zuzentzaile bat denean?
 • Noiz betetzen dira «Ordezteko zuzenketaren zenbatekoa» eremuak?
 • Nola bidali behar du jaulkitzaileak diferentziengatik egin den faktura zuzentzailea («I» mota), zuzendutako faktura erroreekin jaso denean?
 • Nola bidali behar du jaulkitzaileak diferentziengatik egiten den faktura zuzentzaile bat («I»), zuzendutako faktura faktura zuzentzaile bat denean?
 • Zer adierazi behar da «Zuzendutako oinarria» eremuan, "Ordezteko zuzenketaren zenbatekoa" blokearen barruan?
 • Zer adierazi behar da «Zuzendutako kuota» eremuan, "Ordezko zuzenketaren zenbatekoa" blokearen barruan?
 • Zer adierazi daiteke "Errekarguaren kuota zuzenduan”, "Ordezteko zuzenketaren zenbatekoa" eremuan?
 • Nola bete behar dira faktura zuzentzaileak, eragiketa bolumenaren ondorioz deskontuak edo hobariak aplikatu direnean?
 • Zertan bereizten dira faktura zuzentzailea eta TicketBAIren XML formatuko baliogabetze fitxategia?
 • Faktura bat baino gehiago dokumentu zuzentzaile bakar batean zuzentzen badira, nola identifikatzen ditu jaulkitzaileak faktura zuzenduak?
 • Zein ekitaldi eta epealdiri egozten zaizkio faktura zuzentzaileak?

21. Erroreen kudeaketa. Zuzendu eta Zuzendubai zerbitzuak

 • Nola kontsulta dezaket fitxategiak behar bezala jaulki diren eta errorerik edo oharrik duten?
 • Non kontsulta ditzaket harrerako eta kontsolidazioko erroreak eta haien deskribapena?
 • Zer egin behar dut jaso den fitxategiak oharren bat badu ? Nola zuzentzen dira oharrak?
 • Zer da Zuzendu Zerbitzua?
 • Zertan datza ZuzenduBAI Zerbitzua? Nola sartzen da zerbitzu horretara?
 • Zer informazio aldatu daiteke ZuzenduBAI erabiliz? Zer errore mota zuzendu daitezke ZuzenduBAI zerbitzua erabiliz?
 • Zer epe dago konponketa edo aldaketa fitxategia Zuzendu Zerbitzuarekin bidaltzeko?
 • Zer egin behar da fitxategi bat errefusatzen bada harrerako balioztapenak ez gainditzeagatik?
 • Zer egin behar da bidalitako fitxategia jaso bai baina kontsolidazioko erroreak baditu?
 • Zer esan nahi dute 5015, 5016, 5017 eta 5018 erroreek? Nola konpondu daitezke?
 • Zer esan nahi du 1153 erroreak? Nola konpondu daiteke?
 • Zer esan nahi du 5040 erroreak? Nola konpondu daiteke?
 • Zer esan nahi du 008 erroreak? Nola konpondu daiteke?
 • Zer esan nahi du 1168 erroreak? Nola konpondu daiteke?
 • Zer esan nahi du 1104 erroreak? Nola konpondu daiteke?
 • Zer esan nahi du 5007 erroreak? Nola konpondu daiteke?
 • Nola islatzen da Gipuzkoataritik deskarga daitezkeen zerrendetan faktura batek kontsolidazio erroreak dituela, eta faktura hori Zuzendu edo ZuzenduBAI zerbitzuaren bidez konpondu edo aldatu dela?
 • Faktura batean errore bat egiten bada, adibidez, kontzeptuan, zenbatekoan edo hartzailean, nahitaezkoa al da faktura zuzentzaile bat egitea, ala Zuzendu zerbitzuan zuzendu al daiteke?
 • Zer ezaugarri izan behar ditu faktura zuzentzaile batek faktura zuzenduak kontsolidazio erroreren bat baldin badu (hau da, erroreekin jaso bada)?
 • Zein motatako faktura zuzentzaile erabili behar da ordeztutako fakturak kontsolidazio erroreren bat baldin badu?
 • Nola jaulki behar du jaulkitzaileak «I» motako faktura zuzentzaile bat (diferentziengatik) jatorrizko fakturak kontsolidazio erroreak baldin baditu?
 • Zer adierazi behar da XML fitxategiko "Oinarri zuzendua" eta "Kuota zuzendua" eremuetan jatorrizko faktura erroreekin jaso bada eta, beraz, fakturan adierazitako zenbatekoak ez badira kontuan hartzen zerga ondorioetarako?
 • Beharrezkoa al da faktura zuzentzaile bat egitea jatorrizko fakturak erroreren bat erregistratu badu TicketBAI fitxategian?
 • Posible al da faktura zuzentzaile bati buruzko informazio fitxategia jaulkitzea zuzendutako faktura TicketBAI sisteman ez badago? Eta fitxategia errefusatu bada?

22. Errentak esleitzen dituzten entitateak

 • Errentak esleitzeko araubidean dauden nortasun juridikorik gabeko entitateak (EEAEak) behartuta al daude TicketBAI obligaziora?
 • Zer gastu eta inbertsio dira kengarriak nortasun juridikorik gabeko entitateentzat, TicketBAI obligaziora egokitzeko garaian?
 • Nortasun juridikorik gabeko entitateek nola bete behar dute Kenkariback eredua?
 • Zein kasutan egon daitezke salbuetsita EEAEak TicketBAI obligaziotik?

23. Fakturen kontsulta

 • ¿Qué funcionalidades tiene la aplicación Consulta de Facturas?