Ohiko galderak

Hauek dira Gipuzkoako Foru Ogasunak TicketBAI betebeharrari buruz gaur egun argitaratuta dituen ohiko galderak edo FAQ.

Maiz egiten diren galderen zerrenda eguneratzen joango da, bertsioa berrituz; beraz, iradokitzen dizugu aldian-aldian orrialde hau berriro kontsultatzea, edo zure zalantza edo zure galdera ez bada gaur egun erantzun.

 

Bilatu:

 

01. Alderdi orokorrak

 • Zer da TicketBAI?
 • Zergatik ezartzen da TicketBAI?
 • Argitaratuta al dago dagoeneko TicketBAI proiektuaren araudi erregulatzailea?
 • TicketBAI aplikazioarekin Ogasuna bera izango al da dagoeneko BEZ eta PFEZaren aitorpenen zirriborroak igorriko dizkiguna enpresari eta profesionalei?
 • Zeintzuk dira TicketBAI proiektuaren funtzionamendurako oinarrizko ildoak?
 • Nori eragiten dio proiektuak?
 • Zer eragiketa motatan eragiten du TicketBAI proiektuak?
 • Zeintzuk dira TicketBAI sisteman barneratutako zergadunarentzako abantailak?
 • Noiztik aplikatzen da TicketBAI?
 • Nola batu daiteke TicktetBAI sistemara norberaren borondatez?
 • Behin borondatez aurkeztearen alde egin ostean, iraute-epe gutxieneko bat dago?
 • TicketBAI sistemari uko egin al zaio iraute-epean zehar?
 • XML TicketBAI faktura edo fitxategia igorri behar al da?
 • TicketBAI modu atzeraeraginezko moduan ere aplikatzen al da? 2020. urtean igorritako fakturetan aplikatzen al da?
 • Zer ondorio ditu borondatezko aldian TicketBAI betetzeari uko egiteak?
 • Laburbilduz, zein informazio jaso behar dute XML TicketBAI fitxategiek?
 • Laburbilduz, zer informazio gaineratu behar dira TicketBAI sistemaren aplikaziotik eratorritako fakturetan?

02. Aplikazio eremua. Derrigortutako subjektuak

03. Baldintza teknikoak

 • Zer behar dut TicketBAI betebeharra betetzeko?
 • Zeintzuk dira TicketBAI sistemarekin bateragarriak diren ziurtagiri digitalak?
 • Non eskura daiteke TicketBAI sistemarako softwarea?
 • Softwarea homologatuta egon behar da edo ezarritako zehaztapen teknikoak betetzen dituen edozein software erabil daiteke?
 • Nola erregistra dezaket nire softwarea eta TicketBAI homologazioa lortu?
 • Zer murriztapen izan ditzake Ogasuneko webaren aplikazioak merkatuko fakturaziorako programa batekin alderatuz?

04. Softwarea

 • Lurralde historiko bateko erregistroan inskribatutako softwareak balio al du beste lurraldeetan jarduteko?
 • Nahitaezkoa al da Erregistroan inskribatutako softwarea eskuratzea edo harpidetzea?
 • Bidali al ditzaket fakturak eta XML TicketBAI fitxategiak modu bateragarrian nire fakturazio-softwarearen bidez, Ef@ktur bidez eta FakturaBAI bidez?
 • Efakturren erabiltzailea naiz. Beste software bat behar dut TicketBAI betetzeko?
 • TicketBAI zerbitzuaren erantzuna behar al da QR kodea eta TicketBAI identifikatzailea dituen faktura egin ahal izateko?

05. Egutegia

 • Ezarpen-egutegia. Badakigu zein izango den lehen tartea?
 • TicketBAI sistema zerga-kudeaketako profesionalentzat (adibidez, kontabilitateak daramatzaten eta Ogasunaren aurrean bezeroen ordezkaritza duten aholkularitzak) ezartzeko data beren fakturetarako bakarrik al da, edo baita beren bezero ordezkatuentzat ere?
 • Ezarpen egutegia. Zein da jarduera bakoitzeko egutegi zehatza?

06. Nork sinatu edota/eta bidaliko du

 • Zer alde dago hirugarrenaren, borondatezko ordezkariaren, aholkulariaren eta gizarte kolaboratzailearen artean?
 • Hirugarren batek sor ditzake TicketBAI fitxategiak zergapekoaren izenean?
 • Hartzaile batek XML TicketBAI fitxategiak sor al ditzake zergapeko pertsonaren izenean?
 • Hirugarrenak edo hartzaileak zergadunaren TicketBAI betebeharra bete al dezake Foru Ogasunak eskaintzen duen aplikazioa erabiliz (FakturaBAI)?
 • TicketBAI betetzearen konplimendua kanpora ateratzen bada, hirugarren bati emanda, eta derrigorrezko ezarpenaren data ez badator bat bietan, garrantzitsua al da hirugarrenaren derrigortasunaren data?
 • Gizarte kolaboratzaileak zergadunaren TicketBAI betebeharra bete al dezake Foru Ogasunak eskaintzen duen aplikazioa erabiliz?
 • Ordezkariak bete al dezake zergadunaren TicketBAI betebeharra Foru Ogasunak eskaintzen duen aplikazioa erabiliz?
 • Hirugarrenek edo hartzaileek fakturazio-betebeharra materialki betetzeko edota TicketBAI betebeharra eramateko akordioa egiaztatu behar al da?
 • Entitate taldeen araubide bereziari atxikitako entitateen kasuan, nork bidali behar ditu fakturazioko XML TicketBAI fitxategiak?
 • Nortasun juridikorik ez duen ondasun-erkidego bat bada, nork sinatu behar du?

07. Ziurtagiri digitala

 • Zer ziurtagiri digital erabil daiteke zergapekoaren fakturak egiteko?
 • Autonomoen ziurtagiria eta gailuen ziurtagiria Ticketbairako bakarrik sortuta daude?
 • Zer kostu dute TicketBAIko ziurtagiri esklusiboek?
 • Autonomoaren ziurtagiri ez-kualifikatu bat baino gehiago izan daiteke?
 • Gailuaren ziurtagiriak enpresaren zigilu gisa funtzionatzen du?
 • Zenbat gailuren ziurtagiriak eska ditzaket/behar ditut?
 • Zergapekoa ez den eta ziurtagiriaren jabea den beste pertsona batek eskura al ditzake ziurtagiriak?
 • Zer alde dago gailu-ziurtagiri baten, erakunde-ordezkariaren ziurtagiri baten eta erakunde-zigilu baten artean?
 • Dispositiboaren ziurtagiriak etorkizunean berritu al daitezke?
 • Bi ordenagailu ezberdinetatik fakturatuko denez, atera ditzakegu bi ziurtagiri IFK zenbaki berarekin?
 • Gailu-ziurtagiri batek alta eman al dezake zergadun baten baino gehiagoren izenean?
 • Ba al dago gailuaren ziurtagiri bat erabiltzea XML TicketBai fitxategiak hirugarrenen izenean sinatzeko?
 • Nola bete behar dut gailuaren ziurtagirien eskaera?
 • Nork eska ditzake/behar ditu ziurtagiri mota horiek?
 • Dagoeneko daukadan nire BakQ-ak balio du ziurtagiriarentzat?
 • Nola eman dakioke baja Gailu Ziurtagiri bati?
 • Nola errefusatzen da Gailu Ziurtagiri bat?

08. Faktura bidalketa

 • Nola eman daiteke alta ordezkari, hirugarren edo hartzaile gisa?
 • Noiz bidali behar zaizkie TicketBAI fitxategiak Euskadiko zerga administrazioei?
 • Zer gertatzen da argirik gabe geratzen banaiz edo ordenagailua hondatzen bada?
 • Internetera konektatuta egon behar al dut fakturak jaulki ahal izateko? Eta internetik gabe geratzen banaiz, fakturak igortzen jarrai dezaket?
 • Jarduera ekonomikoa burutzean Interneteko estaldurarik ez badaukat, behartuta al nago TicketBAIra?
 • Zein dira bidalketaren zehaztapen teknikoak Gipuzkoan?
 • BEZaren erregistro-liburuetan jasotzen den informazio berdina bidali behar al da?
 • Fitxategiak nork bidal ditzake?
 • XML TicketBAI fitxategiak faktura sortu duenaz bestelako gailu batetik bidal al daitezke?
 • Nola inporta ditzake fakturak ekainaren 14ko 330/2022 Foru Aginduaren 1. artikuluaren arabera horretarako baimena jaso duen zergadunak?
 • Hartzaileak sortutako TicketBAI fitxategiak igorleak bidaltzea
 • Zer gertatzen da faktura jaulkitzen duenak hartzaileak bidaltzen dion faktura onartzen ez duenean?

09. Fakturak

 • TicketBAI fitxategiak eragiten al dio fakturazio araudian ahalbidetzen diren faktura motari? Aurreikusita al dago faktura laburtzailek egiteko aukera?
 • Faktura paperean egin daiteke ala elektronikoa izan behar du?
 • Aldatu al daitezke TicketBAI sistemaren bidez emandako faktura baten datuak?
 • XML TicketBAI fitxategia bidali ondoren, bidalitako XML TicketBAI fitxategirako garrantzirik ez duen fakturaren datu bat aldatzen badut, faktura zuzendu behar al dut?
 • Baliogabetu al daiteke TicketBAI sisteman egindako faktura?
 • Hartzailearen fakturazioan, hornitzaileak ez badu onartzen proposatutako faktura bidalia, zer egiten dut proposatutako faktura egitean bidalita dagoen XML fitxategiarekin?
 • TicketBAI sistemak egindako faktura bat baliogabetu ondoren, egin al daiteke TicketBAI faktura bat faktura baliogabetuaren serie eta zenbaki berarekin?
 • Fakturen kopiak TicketBAI sistemaren bidez egin behar al dira?
 • Albaranak TicketBAI sistemaren bidez egin behar al dira?
 • Europar Batasunaren barruko ondasun entregetan aurreratutako ordainketek TicketBAI faktura jaulki behar al dute?
 • Esportazioetan aurreratutako ordainketek TicketBAI faktura jauki behar al dute?

10. Beste batzuk

11. XML Fakturaren goiburua

 • Nola erregistratzen du jaulkitzaileak “S” Ordezkatzeagatiko faktura zuzentzailea?
 • XML TicketBAI fitxategiek bereizita jakinarazi behar al dituzte fakturaren seriea eta zenbakia?
 • XML TicketBAI fitxategiek fakturaren seriearen berri eman behar al dute beti?
 • Nola identifikatzen dira TicketBAIn faktura erraztuak (“tiketak”)? Nola identifikatzen dira faktura osoak?
 • Zer adierazi behar da “Faktura emateko data” eta “Faktura emateko ordua” eremuetan?
 • TicketBAI erabilita egin al daiteke eragiketaren hartzailea identifikatzen duen faktura erraztu bat?
 • Faktura erraztu baten TicketBAI fitxategia bidali behar al da gero faktura oso bat jaulki denean erraztuaren ordez?
 • TicketBAIrekin egin al daiteke faktura erraztu zuzentzaile bat?
 • Noiz betetzen dira “Ordezteko Zuzenketaren Zenbatekoa” blokeko eremuak?
 • Nola erregistratzen du igorleak faktura zuzentzaile bat?
 • Zer adierazi behar da “Zuzendutako oinarria” eremuan, “Ordezteko Zuzenketaren Zenbatekoa” blokearen barruan?
 • Zer adieraz daiteke “Errekargu kuota zuzenduta” atalean, “Ordezteko Zuzenketaren Zenbatekoa” blokearen barruan?
 • Zer adierazi behar da “Zuzendutako kuota” atalean, “Ordezteko Zuzenketaren Zenbatekoa” blokearen barruan?
 • Zertan bereizten da faktura zuzentzaile bat baliogabetzeko TicketBAI fitxategitik?
 • Fakturen laburpen-idazpenak erregistra daitezke TicketBAIren bidez?
 • Hainbat faktura zuzenketa-dokumentu bakar baten bidez zuzentzen badira, nola identifikatzen ditu jaulkitzaileak zuzendutako fakturak?
 • Faktura erraztu bat sortzen bada, bezeroa identifikatu gabe, eta XML TicketBAI fitxategia Ogasunari bidaltzen bazaio eta, azkenean, bezeroak faktura osoa eskatzen badu, zer pauso eman behar da?
 • Nola erregistratzen du jaulkitzaileak “S” Ordezkatzeagatiko faktura zuzentzailea?
 • Nola erregistratzen du jaulkitzaileak Ezberdintasunengatiko faktura zuzentzaile “I” bat?

12. XML Fakturaren xehetasunak

 • Noiz bete behar da “Eragiketaren data” eremua?
 • Jaulki al daiteke etorkizuneko data duen faktura? Adibidez, fakturaren data urtarrilaren 31, baina XML TicketBAI fitxategia urtarrilaren 15ean sortu eta Ogasunera bidali, bezeroari bidaltzeko, 15ean edo 31n?
 • Zer eragiketaren data adierazi behar da laburpen-faktura batean (13. artikulua, 8/2013 Foru Dekretua, fakturazio-betebeharrak arautzen dituena)?
 • Eragiketaren data agertu behar da faktura zuzentzaile batean, faktura bat baino gehiago zuzenketa-dokumentu bakar baten bidez zuzentzen badira?
 • Nahitaezkoa al da “Fakturaren xehetasunak” ataleko datuak betetzea?
 • Zer eragiketaren data adierazi behar da faktura zuzentzaile batean?
 • “Fakturaren deskribapena” eremua gako estandarizatuekin betetzen al da?
 • "Xehetasunen deskribapena" eremua gako estandarizatuekin betetzen al da?
 • Unitateko zenbatekoa BEZa barne edo kanpoan dela kontsignatu behar da?
 • Xehetasun lerroan, deskontuari dagokion eremua ehunekotan finkatu daiteke edo eurotako zenbatekoan bete behar da?
 • Zer jakinarazi behar da "Fakturaren xehetasunak" blokeko "Zenbatekoa guztira" eremuan?
 • Zein xehetasunekin eman beharko litzateke fakturaren edukiaren berri kontzeptuari dagokionez?
 • “Zerga-oinarria" etiketan ageri den zenbatekoari deskontu bereziak eta goiz ordaintzeagatiko deskontuak kendu behar al zaizkio, eta garraio-kostuak gehitu? Edo fakturaren xehetasunen zenbatekoen batura bakarrik adierazi behar da?
 • “Fakturaren zenbatekoa guztira” eremua bat etorri behar al da “Xehakapena” zenbatekoen baturarekin?
 • Zer adierazi behar da “Jasandako atxikipena” eremuan?
 • Noiz bete behar da “Kostuaren zerga-oinarria” eremua?
 • Zer eragiketa-mota sartzen dira “BEZaren araubide berezia eta zerga garrantzia duten eragiketak” eremuan?
 • Noiz erabili behar da 06 gakoa, “BEZaren araubide bereziaren eta zerga garrantzia duten eragiketen gakoak” eremuko BEZeko entitate taldearen araubide berezia (maila aurreratua)?
 • Noiz erabiltzen da 14. gakoa, (“Hartzailea administrazio publiko bat denean ordaintzeke dauden BEZdun fakturak, obra ziurtagirietakoak)”, “BEZaren araubide bereziaren eta zerga garrantzia duten eragiketen gakoak” eremukoa?
 • Noiz erabiltzen da “BEZaren araubide bereziaren eta zerga garrantzia duten eragiketen gakoak” eremuko 15 gakoa, “Segidako traktuko eragiketetan ordaintzeke dagoen BEZdun faktura”?
 • Zergadun batek nekazaritzako, abeltzaintzako eta arrantzako araubide bereziari lotuta egiten dituen ondasun-entregak eta zerbitzu-prestazioak TicketBAI sistemari lotuta daude?
 • Noiz erabili behar da honako gako hau “BEZaren araudi bereziaren eta zerga garrantzia duten eragiketen gakoak“ eremuan: “51. gakoa. Baliokidetasun errekarguko eragiketak”?
 • Noiz erabili behar da “52 Erregimen erraztuko eragiketak” gakoa, “BEZaren araudi bereziaren eta zerga garrantzia duten eragiketak “ eremuan?
 • Fakturan jasotako atxikipenen zenbatekoa jakinarazi behar al da?

13. XML Xehakapena

 • TicketBAI faktura berean, BEZari lotuta ez dauden eragiketak eta lotuta baina salbuetsita daudenak bereizi behar al dira? Nola?
 • Nola erregistratzen da Esportazio bat?
 • Nola erregistratzen da subjektu pasiboaren inbertsioa duen eragiketa bat?
 • Erregistratu al daitezke zerga-oinarria, zergaren kuota eta fakturaren zenbateko osoa dibisetan?
 • Nola erregistratzen da Europar Batasunaren barruan ondasun-entrega batengatik ematen den faktura?
 • Nola erregistratzen da hainbat zerga tasa dituen faktura bat?
 • “BEZaren xehakapena” blokearen barruan, “Zerga tasa”, “Zerga kuota”, “Baliokidetasun-errekargu mota” eta “Baliokidetasun errekargu kuota” eremuak ez dira nahitaezkoak XML TicketBAI fitxategian. Horrek esan nahi du ez dela beharrezkoa datu horiek bidaltzea?
 • Fakturaren datuak banakatzeko orduan, adierazi behar da eragiketa ondasunak entregatzea edo zerbitzuak ematea den?
 • Faktura erraztu bat erregistratzean, zerga-kuota banakatu behar da?
 • Salbuesteko arrazoiak. XML TicketBAI fitxategiaren zehaztapenean 1etik 7ra bitartean adierazten da datu-multzo bat, salbuespen-arrazoiengatiko datu-multzo bat, faktura berean 7 lerro sartzeko aukera ematen duena, salbuespen desberdinekin. Adibideren bat?
 • Kontrako alderdia EZ-NAZIONALA duen faktura batean, fakturan zenbait produktu zerbitzuak dira, eta beste batzuk ondasunak, eta, gainera, fakturak garraio-deskontu bat darama goiz ordaintzeagatik. Nola kalkulatu zerga-oinarri bakoitzari dagozkion garraio-kostuak eta deskontua? Garraioen kasuan, garraioaren zenbateko osoa gehi al dakioke ondasunei dagokien zerga-oinarriari, eta ezer ez gehitu zerbitzuei dagokien zerga-oinarrira?
 • Salbuetsi gabeko faktura zergapetuetan, EZ DA SALBUETSIA dio (1etik 2ra). Zertarako da? Faktura berean salbuespenik ezaren motak bi lerrotan adierazteko aukera emateko, S1 subjektu pasiboaren inbertsiorik gabe eta S2 subjektu pasiboaren inbertsioarekin?
 • Nola erregistratu behar da baliokidetasun-errekarguan dagoen zergadun batek egindako faktura bat?
 • Nola erregistratu behar da baliokidetasun-errekarguan dagoen baina dokumentu berean BEZaren araubide orokorra aplikatzen zaien ondasunak fakturatzen dituen zergadun batek egindako faktura?
 • Nola erregistratu behar da BEZaren ondorioetarako erregimen erraztuan dagoen zergadun batek egindako faktura bat?
 • Zer egoeratan informatu behar da TicketBAI fitxategian gako bat baino gehiago “BEZaren araudi bereziaren eta zerga garrantzia duten eragiketen gakoak“ eremuan?

14. XML Aztarna

 • Nola kateatzen da aurreko faktura?
 • Nola kateatzen da urtean egiten den lehen faktura?
 • Zer kasutan dago justifikatuta aurreko fakturarekin kateatzea ez egitea?
 • Zer ondorio ditu kateatzeko garaian fakturazio-softwarean aldaketak egiteak?
 • Kontuan hartzen al dira baliogabetutako fakturak kateatzeko?
 • Nola eragiten dio kateamenduari hainbat aplikazio erabiltzeak?
 • Birus edo eraso informatiko bat gertatuz gero, eta informazioa segurtasun kopia baten bidez berreskuratuz gero, zer egin behar dut?
 • Serieen araberako kateamendua. Faktura sinplifikatuak eta faktura osoak. Seriea, hartzaileko fakturazioaren arabera.

15. TicketBAI Kenkaria

 • Zer da TicketBAI kenkaria? Zer sustatzen du?
 • Zer epetako inbertsioek eta gastuek izan dezakete TicketBAI kenkaria?
 • Zer gastu eta inbertsio sustatzen ditu TicketBAI kenkariak? Noiz jotzen da gauzatutzat gastua edo inbertsioa: noiz egiten da edo ordaintzen da? Zergadunaren gastua harpidetza bidezko aldizkako ordainketaren modalitatean software bat ezartzeari badagokio, gastu horiek ere pizgarria jaso al dezakete?
 • Zer zergadunek aplika dezakete TicketBAI kenkaria?
 • Sozietateen gaineko Zergan, zein baldintzatan aplika daiteke TicketBAI kenkaria? Eragiten al dio gutxieneko zerga-ordainketaren arauak? Eragiten al diote kuota likidoaren % 35eko edo % 70eko mugek?
 • TicketBAI kenkarirako eskubidea ematen duten gastu eta inbertsio berdinengatik dirulaguntza bat jasotzeak eraginik al du?
 • Zein da TicketBAI kenkaria aplikatzeko gehieneko epea?
 • Nola egiaztatu behar da TicketBAI kenkaria?
 • Normalean, ondasunak eta zerbitzuak erosteagatik kengarria ez den jasandako BEZak ez du Sozietateen gaineko Zergaren kenkarietarako eskubiderik ematen, nahiz eta kontabilitatean haien zenbatekoa ondasun eta zerbitzu horien erosketa-prezioaren barruan egon. Gauza bera gertatzen al da TicketBAI kenkariarekin?
 • TicketBAI sistema betetzeko enpresa batek barruan egiten dituen gastuek eskubidea ematen al dute TicketBAI kenkaria aplikatzeko?
 • TicketBAI kenkaria egin ahal izateko, zergadunak borondatez jaulki behar ditu TicketBAI fakturak urtean?
 • 5/2020 eta 11/2020 Foru Dekretuetan araututako eraldaketa digitalerako kenkariak bateragarriak al dira TicketBAI kenkariarekin?
 • Ba al dago kenkari areagoturik borondatezko aldian TicketBAI sistema ezartzea sustatzeko?
 • Pizgarri fiskalez gain, ba al dago zuzeneko laguntzarik?
 • TicketBAI kenkaria bateragarria al da gastu eta inbertsio berberetarako dirulaguntzak jasotzearekin?
 • Zertan datza TicketBAI betebeharra derrigorrezko epea baino lehen borondatez betetzea bultzatzera bideratutako kenkaria?
 • Txikizkako merkataritzaren eraldaketa digitalerako kenkaria aplikatu badut, aplikatu dezaket TicketBAI betebeharra borondatez betetzea bultzatzeko kenkaria, “TicketBAI plus” kenkaria deitutakoa?
 • Zerga-kontsolidazioan ordaintzen bada zerga, nork du TicketBAI kenkaria aplikatzeko eskubidea? Aplikatzen diren mugak sozietate bakoitzak edo talde osoak aplikatzen ditu?
 • Aurreratu al daiteke TicketBAI kenkaria aplikatzeko eskubidea?
 • TicketBAI kenkarirako eskubidea ematen duten gastu eta inbertsio berdinengatik dirulaguntza bat jasotzeak eraginik al du?

16. Kenkariback

 • Zer da KTB kenkaria?
 • Nork eskatu dezake KTB kenkaria?
 • Ba al dute talde kontsolidatuek KTB eredua aurkezterik?
 • Kenkarien zein zenbateko aurreratu daiteke? Nola kalkulatzen da itzultzen zaizun gehieneko zenbatekoa?
 • Aurkeztutako azken autolikidazioetan ez badut izan kuota efektibo positiborik, itzulketa jaso al dezaket KTB kenkariagatik?
 • Azken zergaldietan ez badut kuota efektibo positiborik izan, galduko al dut kenkarirako eskubidea?
 • Noiz aurkeztu dezaket KTB eredua?
 • Nola aurkeztu behar da KTB eredua?
 • Egindako inbertsioen frogagiriak aurkeztu behar al dira?
 • Nola aurkezten da KTB eredua zergadunek baterako modalitatean aurkezten dutenean PFEZaren autolikidazioa?

17. BIH-TicketBAI betetzea

 • BIH betebeharra duten zergadunek TicketBAIren informazioa bidaltzea
 • TicketBAI betebeharretik salbuetsitako eragiketen informazioa bidaltzea.
 • Urteko informazioa bidaltzea jasotako fakturen erregistro liburura, inbertsio ondasunen erregistro liburura, Batasunaren barruko eragiketa jakin batzuen erregistro liburura eta jaulkitako fakturen erregistroei lotutako zerga-garrantzia duen informazioa.
 • Zer gertatzen da Osatu fitxategi batekin bete den TicketBAI fitxategia bidali duen zergadunak geroago aldaketa bat bidaltzen badu Zuzendu fitxategiaren bidez? Berriro bidali behar al du Osatu fitxategia?
 • BIH betebeharra duten zergadunek ba al dute TicketBAIn egindako eragiketen kobrantzei buruz informatu behar, kutxa irizpidearen araubide berezira bilduta badaude?

18. Salbuesteko kasuak

 • Baldintza guztiak betetzen ditut, baina ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga ordaintzen dut, eta ez PFEZa.
 • Baldintzak betetzen ditut, baina elkargoko kide izatea eskatzen duen jarduera batek egiten du jarduera.
 • Baldintzak betetzen ditut, baina jarduera pertsona juridiko baten bidez egiten dut.
 • Betebeharretik salbuesteko eskubidea izan dezaket 60 urte baino gutxiago izanda ere?
 • Langile bat partzialki kontratatu badut, salbuesteko eskubidea al dut?
 • Erretirotik gertu dagoen pertsona bat naiz. TicketBAI derrigortasuna bete behar dut?
 • Badira TBAI sistematik kanpora geratzen diren kasuak?

19. Zehapen erregimena

 • Zer zehapen daude aurreikusita TicketBAI fitxategiak manipulatzen badira?
 • Zer zehapen daude aurreikusita TicketBAI erabiltzen ez bada?
 • Zer akzio edo omisio hartzen dira zerga arloko arau-haustetzat TicketBAIn?