370 BEZaren hiruhileko aitorpen-likidazioa. Erregimen orokorra eta erraztua

-COVID19 OHARRA-

2021 EKITALDIKO LEHEN HIRUHILEKO KUOTARI DAGOKION KONTURAKO SARREREN KALKULUA

Abenduaren 22ko 35/2020 Errege Lege Dekretuaren arabera (BOE, 2020ko abenduaren 23koa) (PDF gaztelaniaz), araubide berezi sinplifikatuari atxikitako jarduera guztiek, nekazaritza, abeltzaintza eta basogintza jarduerak eta komisio-modulua soilik dutenek (647.1, 647.2, 647.3, 652.2, 652.3, 659.4 eta 662.2 epigrafeak) izan ezik, ehuneko 20 edo 35 murriztu ahal izango dituzte  Jarraibideen 3 zenbakian adierazitako ehunekoak, 2021 ekitaldiko lehen hiruhileko kuotari dagokion konturako sarrerak kalkulatzeko.

Nork aurkeztu behar du?

Erregimen Orokorrean eta Erregimen Erraztuan batera tributatzen duten zergadunak.

Zer aitortzen da?  

Aurreko hiruhilekoan egindako eragiketak Erregimen Orokorrean aitortzen dira. Erregimen Erraztuan, ezarritako indize, modulu eta gainerako parametroen arabera aitortuko dira.

Laugarren hiruhilekoagatik ez da 370 eredua aurkeztuko, horri erreferentzia egiten dioten eragiketak urteko 392 ereduan aitortzen baitira.

Aurkezteko modalitateak

  • Internet bidez: 2017ko ekitalditik ZergaBidea plataforma erabiliz eta 2016 eta aurreko ekitaldietarako Gipuzkoatarian sartuz bertan dagoen formularioa betez edo laguntza programa zaharrarekin lortzen den fitxategia igoz(emaitza helbideratuz, baldin eta emaitza ordaintzeko atera bada). Modalitate hau jarraitu behar dute, derrigorrez, hainbat kolektibok.
  • Paperean: 370 inprimakia betez eta aurkeztuz.

Aurkezteko lekuak

Paperean egiteko:

  • Ordaintzekoak (zergadunak Ogasunari ordaindu behar dionean): Finantza entitate laguntzaileak.
  • Konpentsatzekoak (zergadunaren aldeko saldo negatiboa, ondorengo aitorpenetan saldo positiboekin konpentsatu ahal izango duena): Finantza entitate laguntzaileak, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuko Zeharkako Zergen Zerbitzua (Errotaburu Pasealekua 2, 20018 - Donostia) eta Herritarren Arretarako bulegoak

Internetez egiteko:

  • Transmisioa behar bezala egin denean aurkezteko betebeharra betetzat hartuko da.
  • Ordaintzeko aukerak: helbideratzea, ordainketa-gutuna edo Ordainketa pasabidea.

Aurkezteko epea

Hiruhilekoa. Apiril, uztail eta urriaren lehen 25 egun naturalen barruan aurkezteko.

Inprimakiak

PDF artxibo hau, inprimatuta, nahikoa da aitorpena aurkezteko.

  • 370 eredua (PDF) 2015eko urtarrilaren 1etik aurrera erabilgarria
  • 370 eredua (PDF) 2014ko urtarrilaren 1etik 2014ko abenduaren 31ra bitarteko zergaldietan erabilgarria
  • 370 eredua (PDF) 2012ko uztailaren 1etik  2013ko abenduaren 31ra bitarteko zergaldietan erabilgarria.

Laguntza programak

Dagokion programa sakatu, berori eskuratzeko.

Informazio aipagarria - Covid19 -

Apirilaren 21eko 15/2020 Errege Lege Dekretua, Ekonomia eta enplegua babesteko premiazko neurri osagarriak hartzen dituena. (PDF gazteleraz 2020ko apirilaren 22ko EAO)

Abenduaren 22ko, 35/2020 Errege Dekretu Legea, turismoa, ostalaritza eta merkataritza sektoreei eta zerga gaietan laguntzeko premiazko neurriei buruzkoa (aterakina PDF gazteleraz).

Araudia

102/1992 Foru Dekretua, abenduaren 29koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren araudi fiskala Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 28ko 37/1992 (webgunera joan) Legera egokitzen duena (PDF)

1624/1992 Errege Dekretua (webgunera joan) - 1992ko abenduaren 29koa, BEZaren erregelamendua onartzen duena (1992-12-31ko BOE)

Abenduaren 1eko HFP/1335/2021 Agindua, 2022. urterako Balio Erantsiaren gaineko Zergaren araubide berezi erraztuko moduluak garatzen dituena (PDF gaztelaniaz).

Azaroaren 25eko HFP/1155/2020 Agindua, 2021. urterako Balio Erantsiaren gaineko Zergaren araubide berezi erraztuko moduluak aldatzen dituena (PDF gaztelaniaz).

Azaroaren 30eko HAC/1164/2019 Agindua, 2020. urterako Balio Erantsiaren gaineko Zergaren araubide berezi erraztuko moduluak  aldatzen dituena (PDF gaztelaniaz).

Azaroaren 30eko HAC/1264/2018 Agindua, 2019. urterako Balio Erantsiaren gaineko Zergaren araubide berezi erraztuko moduluak  aldatzen dituena (PDF gaztelaniaz).

Azaroaren 28ko OFP/1159/2017 Agindua, 2018. urterako Balio Erantsiaren gaineko Zergaren araubide erraztuko moduluak garatzen dituena.(PDF gaztelaniaz)

Azaroaren 25eko OFP/1823/2016 Agindua, 2017. urterako Balio Erantsiaren gaineko Zergaren araubide erraztuko moduluak garatzen dituena (PDF gaztelaniaz)

47/2015 Foru Agindua, otsailaren 2koa, balio erantsiaren gaineko zergaren 300, 310, 320, 330 eta 370 ereduak aldatzen dituena

1.117/2013 Foru Agindua, abenduaren 27koa, balio erantsiaren gaineko zergaren 300, 320, 330 eta 370 ereduak aldatzen dituena. (PDF)

844/2012 Foru Agindua, irailaren 6ekoa, Balio Erantsiaren gaineko Zerga aitortzeko 300, 310, 320, 330 eta 370 ereduak aldatzen dituena.(PDF)

Informazio interesgarria

  • Zergaren Erregimen Erraztua eta Orokorra batera aplika daitezkeen kasuak 102/92 Dekretuaren, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzkoaren IX. tituluaren II. kapituluan eta BEZaren Erregelamenduari buruzko 1624/1992 Errege Dekretuaren VIII. tituluko Lehen eta Bigarren kapituluetan erregulatzen dira.

Lotutako zergak (ereduak)

392 BEZaren urteko aitorpen-likidazioa. Erregimen Orokorra eta Sinplifikatua

347 Hirugarren pertsonekin egindako eragiketen urteko aitorpena

349 EBko subjektu pasiboekin egindako eragiketen laburbilketa

036 Zentsu aitorpena

840 Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga. Jardueren aitorpena

841 Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga. Jarduerari zeharka atxikita dagoen lokalaren aitorpena