“Zerga-oinarria" etiketan ageri den zenbatekoari deskontu bereziak eta goiz ordaintzeagatiko deskontuak kendu behar al zaizkio, eta garraio-kostuak gehitu? Edo fakturaren xehetasunen zenbatekoen batura bakarrik adierazi behar da?

Zerga-oinarriaren etiketan, hain zuzen ere, deskontuen eta garraio-gastuen ondoriozko zifra agertu behar da. Xehetasuneko lerroan aipatzen diren deskontuak unitateko deskontuak izango dira.

Hala ere, deskontu orokor bakoitza fakturan ere agertu beharko da, eta horietako bakoitza xehetasun-lerro berri gisa jasoko da, deskontuaren kontzeptua deskribatuz, hala badagokio, eta, deskontua konfiguratu ahala, zeinu negatiboa izan dezakeen zenbatekoa.

XML TicketBAI artxiboak fakturan deskontuei buruz agertzen den informazio guztia eduki behar du, eta artxibo horrekin fakturen gordailu bat izango litzatekeela esan daiteke ia; beraz, XML TicketBAI artxiboaren xehetasuna fakturan agertzen den bera izango da, eta, beraz, deskontu orokor bakoitza eta zenbatekoa zehaztuko ditu.