Betebeharretik salbuesteko eskubidea izan dezaket 60 urte baino gutxiago izanda ere?

Adina edozein dela ere, salbuespena eman ahal izango da desgaitasun fisiko, psikiko edo sentsorial jakin batzuk antzematen direnean, edo, bestela, mendekotasuna duten pertsonak direnean, baldin eta, TicketBAI ezartzeagatik, fakturatzeko modua eta ohitura nabarmen aldatzen bazaie, bai ad hoc fakturazio sistema bat edo sistema berezi bat izan behar dutelako, beren desgaitasunari bereziki egokitua, bai aldez aurretik fakturazioa egiteko salbuespena onartuta dutelako.