Esportazioetan aurreratutako ordainketek TicketBAI faktura jauki behar al dute?

Bai. Indarrean dagoen araudiaren arabera, ordainketa aurreratuek BEZaren sortzapena dakarte eta fakturan dokumentatu behar dira ( 2006/112/EE Zuzentarauaren 63. artikulua, BEZari buruzko 37/1992 Legearen 75 Bis artikulua, eta 8/2013 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Fakturazio obligazioak arautzen dituen Erregelamenduaren 2. artikulua).

Hona hemen TicketBAIn informazioa emateko modua:

Aurrerakinaren faktura erregistratzen da. Eragiketari dagokion zenbateko osoaren erregistroa. 02 eragiketa mota; faktura salbuetsia, E2 gakoa, 21. artikuluaren arabera; «deskribapena » eremuan « Aurrerakina » hitza adierazi behar da, eta, haren atzetik, egoki irizten den beste edozein ohar jar daiteke (eskariaren zenbakia, kontratua, etab.).

Azken faktura jaulkitzean, Eragiketari dagokion zenbateko osoaren erregistroa egiten da (aurrerakina kenduta). 02 eragiketa mota; faktura salbuetsia, E2 gakoa, 21. artikuluaren arabera; «deskribapena» eremuan, berriz, egoki irizten den beste edozein ohar jar daiteke (eskariaren zenbakia, kontratua, etab.).