Zer ondorio ditu borondatezko aldian TicketBAI betetzeari uko egiteak?

Borondatezko aldian, uko egin dakioke TicketBAI betetzeari zergapekoarentzat inolako ondoriorik izan gabe.

Hala ere, % 60ko kenkari gehitua eskuratu nahi bada (ikus 15.16 galdera) ezingo zaio uko egin dagokion nahitaezko ezarpena baino hilabete lehenago gutxienez.