Europar Batasunaren barruko ondasun entregetan aurreratutako ordainketek TicketBAI faktura jaulki behar al dute?

Ez. Indarrean dagoen araudiaren arabera, Europar Batasunaren barruko entregetan egiten diren ordainketa aurreratuek ez dakarte BEZaren sortzapenik, eta ez dira fakturan dokumentatu behar ( 2006/112/EE Zuzentarauaren 63. artikulua, BEZari buruzko 37/1992 Legearen 75 Bis artikulua, eta  8/2013 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Fakturazio obligazioak arautzen dituen Erregelamenduaren 2. artikulua). Ondorioz, zerga egitatea gertatu aurreko ordainketa aurreratuek izan behar duten euskarri dokumentalak ez du faktura komertzial bat izan behar (proformako faktura, etab.).

Horregatik, TicketBAI faktura azken faktura egiten den unean bidaliko da.

Hona hemen TicketBAIn informazioa emateko modua: Eragiketari dagokion zenbateko osoaren erregistroa. 01 eragiketa mota; faktura salbuetsia, E5 gakoa, 25. artikuluaren arabera; "deskribapena" eremuan, egoki irizten den edozein ohar jar  daiteke (eskariaren zenbakia, kontratua, etab.).