Fakturaren datuak banakatzeko orduan, adierazi behar da eragiketa ondasunak entregatzea edo zerbitzuak ematea den?

Bezeroa atzerritarra denean eta faktura erraztua ez denean, eragiketa motaren xehakapena adierazi behar da nahitaez.