Foru-lurraldean kokatuta dauden eta foru-arauaren arabera zergak ordaintzen dituzten enpresaburuei edo profesionalei bakarrik eragiten die, ala baita araudi komunaren arabera zergak ordaintzen dituzten baina Euskadin eragiketa-bolumenagatik zergak ordaintzen dituzten enpresei ere?

Ekonomia Itunari buruzko 12/2002 Legean agertzen diren lotura-puntuak aplikatzearen ondorioz, sozietateen gaineko zergan aplikatu beharreko araudia lurralde erkidearena bada, eta ikuskatzeko eskumena AEATi badagokio, ez die eragiten eta ez da nahitaezkoa lurralde historikoetako araudi autonomoan arautuko den TicketBAI sistema aplikatzea, eragiketen bolumenaren arabera lurralde historikoetan zergak ordaintzea alde batera utzita.