Noiz bete behar da “Kostuaren zerga-oinarria” eremua?

Taldeko enpresen arteko eragiketetan, BEZaren Legearen 163 sexies.bost artikuluan ezarritako modalitatea aukeratu denean, “BEZaren araubide bereziaren eta zerga garrantzia duten eragiketen gakoa” eremuko 06 gakoa (“BEZeko entitate taldearen araubide berezia (maila aurreratua)” erabiltzen denean bakarrik jaso behar da. Kasu horietan, “Kostuaren zerga oinarria” eremua bete ahal izango da.

“Zerga-oinarria” eremua BEZaren Legearen 78. eta 79. artikuluetan aipatzen den zenbatekoa izango da. Kontuan hartu behar da “Jasanarazitako kuota” eremuan, kostuaren zerga-oinarria dagokion zerga-tasarekin edo tasekin biderkatzearen emaitza jasoko dela.