Noiz erabiltzen da 14. gakoa, (“Hartzailea administrazio publiko bat denean ordaintzeke dauden BEZdun fakturak, obra ziurtagirietakoak)”, “BEZaren araubide bereziaren eta zerga garrantzia duten eragiketen gakoak” eremukoa?

Emandako obra-ziurtagiriei dagokien informazioa bidaltzeko erabiltzen da, baldin eta horien hartzailea administrazio publiko bat bada, eta BEZaren sortzapena gertatu ez bada, honako inguruabar hauek gertatzen direlako:

  • Gauzatutako obra-zatiari dagokion zenbatekoa ez da osorik edo zati batean ordaindu.
  • Obra ez da osorik edo zati batean jaso, azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren 235. artikuluaren arabera (Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bategina).