Nola aurkezten da KTB eredua zergadunek baterako modalitatean aurkezten dutenean PFEZaren autolikidazioa?

Bi ezkontideek jarduera ekonomikoak egiten badituzte eta KTB eredua biek aurkeztu nahi badute, bakoitzak bere aldetik aurkeztu beharko du, hau da, bakoitzak KTB eredu bat aurkeztuko du, familia unitateak aurkeztutako errenta aitorpenen bat edo guztiak batera aurkeztu arren.