Nola erregistratu behar da baliokidetasun-errekarguan dagoen baina dokumentu berean BEZaren araubide orokorra aplikatzen zaien ondasunak fakturatzen dituen zergadun batek egindako faktura?

Erantzun honek aurreko galderaren erantzunari jarraitzen dio, faktura berean, baliokidetasun-errekarguaren araubideko enpresaburu batek araubide hori aplikatzen duten eragiketak eta araubide orokorreko beste eragiketa batzuk dokumentatzen dituen kasurako.

Adibidez, baliokidetasun-errekarguaren araubidean dagoen enpresaburu batek 100 euroko zerga-oinarria eta 10 euroko BEZaren kuota duten pastelen salmenta-faktura bat (baliokidetasun-errekarguaren araubidea aplikatuta) eta ogiaren salmenta-faktura bat (araubide orokorra aplikatuta, hornitzaileengandik erosi baitu ogi-masa izoztua, eta ondoren laberatu, saltzeko ogia eskuratuz), jaulkitzen du.

Bi eragiketak erregistratzen dituen TicketBAI fitxategian, “51 Baliokidetasun errekarguko eragiketak “ gakoa markatu behar da.

Fakturaren xehakapenean, zenbateko eta balio hauek bete behar dira:

a) Pastelak saltzeagatik (baliokidetasun-errekarguaren araubidea aplikatzea):

 • Zerga-oinarria: 100.
 • Zerga-tasa: 10.
 • Zergaren kuota: 10.
 • Baliokidetasun-errekarguaren tasa: 0.
 • Baliokidetasun-errekarguaren tasa: 0.
 • Baliokidetasun-errekarguaren edo erregimen erraztuaren eragiketa: S. Marka horrek esan nahi du BEZaren kuota ez dela zergaren likidazioaren parte, eta, beraz, jarduera ekonomikoaren sarreratzat hartzen da PFEZaren ondorioetarako.

b) Ogia saltzeagatik (ez da aplikatzen baliokidetasun-errekarguaren araubidea, araubide orokorra baizik):

 • Zerga-oinarria: 100.
 • Zerga-tasa: 4.
 • Zergaren kuota: 4.
 • Baliokidetasun-errekarguaren tasa: 0.
 • Baliokidetasun-errekarguaren kuota: 0.
 • Baliokidetasun-errekarguaren edo erregimen erraztuaren eragiketa: N. Marka horrek esan nahi du BEZaren kuota badela zergaren likidazioaren parte, eta, beraz, ez da jarduera ekonomikoaren sarreratzat hartzen PFEZaren ondorioetarako.