TicketBAI kenkaria bateragarria al da gastu eta inbertsio berberetarako dirulaguntzak jasotzearekin?

Bai.

Hala ere, TicketBAI kenkariaren oinarria kalkulatzeko, kenkarirako eskubidea ematen duten inbertsioak eta gastuak egiteko jasotako dirulaguntzei kenkari hori aplikatzen duen erakundeari aplikatu beharreko 100en eta karga-tasaren arteko aldeari dagokion ehunekoa aplikatzearen ondoriozko zenbatekoa deskontatu beharko da.