TicketBAI proiektua profesional eta enpresa ertain eta txikietarako da soilik? Beren egoitza soziala edo zerga helbidea Foru Lurraldean duten sozietateetarako da aplikatzekoa?

Ez. TicketBAI proiektuak enpresa handia ere derrigortzen du (BIH egitera behartuta dagoena). Haatik, igorritako fakturen informazio beraren igorketa bikoiztu behar ez izateko neurriak arbitratuko dira.

Aplikazio-eremuari dagokionez, irizpide zedarritzailea edo konexio puntua ez da zehazki egoitza soziala edo zerga helbidea, baizik eta Ekonomia Ituneko legeko konexio puntuen arabera, beren zerga pertsonaletan (PFEZ, sozietateen gaineko zerga edo ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga) foru araudira lotuta dauden zergapeko guztiei aplikatzen zaie. Horrenbestez, zergapeko bati, eragiketak foru lurraldean egiten baditu ere, baterako lurraldeko araudia baldin bazaio aplikagarri, ez dago TicketBAI sistemara derrigortuta.