Txikizkako merkataritzaren eraldaketa digitalerako kenkaria aplikatu badut, aplikatu dezaket TicketBAI betebeharra borondatez betetzea bultzatzeko kenkaria, “TicketBAI plus” kenkaria deitutakoa?

Bai. Baldin eta 5/2020 Foru Dekretu-Arauaren 15. artikuluan aurreikusitako txikizkako merkataritzaren eraldaketa digitalerako kenkaria aplikatu duten zergadunek, baldin eta nahitaez bete beharreko data baino hilabete lehenago gutxienez TicketBAI obligazioa borondatez betetzea aurreratzen badute, 2021eko, 2022ko edo/eta 2023ko ekitaldietan TicketBAI softwarea eta eskatutako sinadura softwarea erosteko egiten dituzten inbertsioengatik kenkari hori aplikatu ahal izango dute. Gainera, 2020ko ekitaldian egindako inbertsio eta gastuengatik, kenkari bat aplikatu ahal izango dute, “Eraldaketa digitalerako kenkari plus” moduan, ez ekitaldi horri dagokion autolikidazioan, ondoko lehen ekitaldiari dagokion autolikidazioan baizik, hau da, 2021ean.

Aurrerapena 2022an egiten bada, 2021ean aurkeztutako autolikidazioaren zuzenketa aurkeztuko da "eraldaketa digitaleko plus kenkaria" aplikatu ahal izateko.

Kasu horretan, zergadunek aurreko ekitaldian inbertsio eta gastu horiengatik sortutako kenkariaren zenbatekoari txikizkako merkataritzaren eraldaketa digitalerako kenkariari dagokiona deskontatu beharko diote.