Unitateko zenbatekoa BEZa barne edo kanpoan dela kontsignatu behar da?

Unitateko zenbatekoa BEZik gabe jarri behar da, salbuespen jakin batzuetan izan ezik, hala nola ondasun erabilien araubide bereziaren kasuan edo bidaia agentzien araubide bereziaren kasuan.