XML TicketBAI fitxategia bidali ondoren, bidalitako XML TicketBAI fitxategirako garrantzirik ez duen fakturaren datu bat aldatzen badut, faktura zuzendu behar al dut?

Bai. Fakturaren edozein datu aldatzen edo zuzentzen bada, horrek izan dezakeen garrantzia gorabehera, faktura zuzentzaile bat egin behar da eta, beraz, faktura zuzentzaile berriari dagokion XML TicketBAI fitxategia bidali behar da, zeren eta edozein fitxategiaren sinaduran eragina izango bailuke eta XML TicketBAI fitxategiaren aldaezintasuna eta trazabilitatea aldatuko bailitzateke.