Zer jakinarazi behar da "Fakturaren xehetasunak" blokeko "Zenbatekoa guztira" eremuan?

"Fakturaren xehetasunak" blokeko "Guztizko zenbatekoa" eremua honela kalkulatuko da: "Zenbatekoa" eremuetan adierazitako zenbatekoak bider "unitateko zenbatekoa" eremuetan adierazitako zenbatekoak. Hala badagokio, aplikatutako deskontuak kenduko zaizkio eta BEZa gehituko zaio. Eremu honetan eragiketan jasanarazten den BEZa sartzen da.