Zerga-kontsolidazioan ordaintzen bada zerga, nork du TicketBAI kenkaria aplikatzeko eskubidea? Aplikatzen diren mugak sozietate bakoitzak edo talde osoak aplikatzen ditu?

2/2014 Foru Arauaren 83. artikuluaren arabera talde fiskala zergaduntzat hartzen da, baina talde fiskala osatzen duten entitateak ere banakako zerga-ordainketaren araubidetik eratorritako zerga-betebeharrak bete beharko dituzte, zerga-zorraren ordainketa izan ezik. Erakundea osatzen duten erakundeak dira, beraz, TicketBAI betebeharra bete behar dutenak. TicketBAI kenkariaren helburua TicketBAI betebeharraren ezarpena sustatzea da; beraz, talde fiskala osatzen duten entitateek dute TicketBAI kenkaria aplikatzeko eskubidea, bakoitzari dagozkion mugekin.