Normalean, ondasunak eta zerbitzuak erosteagatik kengarria ez den jasandako BEZak ez du Sozietateen gaineko Zergaren kenkarietarako eskubiderik ematen, nahiz eta kontabilitatean haien zenbatekoa ondasun eta zerbitzu horien erosketa-prezioaren barruan egon. Gauza bera gertatzen al da TicketBAI kenkariarekin?

Bai. TicketBAI kenkariaren oinarria kalkulatzeko, ez da kontuan hartuko TicketBAI sistema ezartzeko beharrezkoak diren inbertsio eta gastuen erosketa-prezioaren parte den jasandako BEZ ez-kengarria.